Novosti

  • Novosti
  • Održana tematska radionica Skills and Jobs Mismatch

Održana tematska radionica Skills and Jobs Mismatch


erasmus logo

Tematska radionica Skills and Jobs Mismatch održana je od 3. do 6. ožujka 2020. u Skopju, Sjevernoj Makedoniji.

Radionica je bila fokusirana na premošćivanje jaza između svijeta rada i obrazovnog sustava kako bi se uskladile vještine koje učenici stječu tijekom svog obrazovanja s potrebama tržišta rada. Cilj radionice bila je razmjena ideja, dobrih praksi, umrežavanje te razvoj novih potencijalnih projektnih prijedloga. Aktivnost je okupila relevantne dionike iz područja obrazovanja i gospodarstva iz Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Turske, Njemačke, Austrije, Švedske, Poljske i Velike Britanije.

Osim prezentacija o programu Erasmus+ te njegovim alatima, održan je panel stručnjaka na kojem su sudjelovali stručnjaci iz Sjeverne Makedonije, Velike Britanije i Poljske, koji su svojim primjerima dobre prakse u ovom području pridonijeli raspravi. Svi sudionici doprinijeli su svojim znanjem i iskustvom, posebno kroz dijelove seminara koji su organizirani kao rad u grupama.

skuoSudionici su identificirali ključne probleme na razini svojih institucija te na razini država. Kao neki od ključnih izazova za Hrvatsku istaknuti su neusklađenost obrazovnog sustava i obrazovnih programa s potrebama tržišta rada, nedostatak interesa za cjeloživotno učenje te problem priznavanja informalno i neformalno stečenih kompetencija. Također, istaknut je i problem suradnje među različitim dionicima, kao i nedovoljna prepoznatljivost i promocija postojećih mjera i mogućnosti u području redovnog i obrazovanja odraslih.

Kao tri ključna problema, koji su se ponavljali u svim državama, izabrani su: prepoznavanje neformalnog i informalnog učenja, osposobljavanje/ usavršavanje profesora/učitelja te suradnja među dionicima.
Nakon toga, izrađeni su prijedlozi potencijalnih rješenja te su svi sudionici dobili mogućnost predlaganja projektnih ideja te spajanje s potencijalnim partnerima. 

Prezentaciju možete skinuti ovdje.
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.