Novosti

  • Novosti
  • Održan seminar za članove ispitnih komisija za provedbu praktičnog dijela majsto...

Održan seminar za članove ispitnih komisija za provedbu praktičnog dijela majstorskog ispita za zanimanje automehaničar


Održan seminar za članove ispitnih komisija za provedbu praktičnog dijela majstorskog ispita za zanimanje automehaničarU organizaciji Hrvatske obrtničke komore 18. lipnja u prostorima Strukovne škole Velika Gorica, održan je treći seminar za članove ispitnih komisija za provedbu majstorskih ispita.

Ovo je bio prvi seminar održan za članove ispitnih komisija za provedbu praktičnog dijela majstorskog ispita za zanimanje automehaničar. Sudionici seminara su prošli kroz radionicu postupanja i odnosa s kandidatima koji pristupaju ispitu s naglaskom na komunikaciju s kandidatima. Također, sudionici su prošli simulaciju izrade projektnog zadatka i zadavanja zadaće na majstorskom ispitu te simulaciju provedbe radne probe i ocjenjivanja. Tijekom rada na seminaru sudionici su imali priliku raspraviti konkretne situacije s kojima se susreću u provedbi praktičnog dijela majstorskog ispita i primijeniti svoja iskustva na seminaru. Na ovaj način Hrvatska obrtnička komora nastoji ujednačiti kriterije vrednovanja i ocjenjivanja majstorskih ispita na razini cijele Hrvatske te unaprijediti metodičke i komunikacijske vještine članova ispitnih komisija.