Novosti

  • Novosti
  • Održan besplatni seminar za obrtnike: „Priprema za završni obračun 2019. i zakon...

Održan besplatni seminar za obrtnike: „Priprema za završni obračun 2019. i zakonske izmjene na snazi od 1. siječnja 2020. godine“


Na besplatnom seminaru u organizaciji Hrvatske obrtničke komore sudjelovalo je više od  250 obrtnika, a polaznici su imali priliku educirati se o promjeni načina oporezivanja poslovanja, isplatama neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada, putnih naloga, itd. 

Poseban naglasak stavljen je na zakonske izmjene od 1. siječnja 2020. godine, godišnju naknadu za prehranu i određivanje poreznih razreda,  ali i godišnji obračun te PDV.

Seminar je održala Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa u Hrvatskoj obrtničkoj komori,  koja je stručno odgovarala na pitanja zainteresiranih polaznika seminara.
 
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.