Novosti

 • Novosti
 • Natječaj za nabavu prijenosnih računala za Hrvatsku obrtničku komoru

Natječaj za nabavu prijenosnih računala za Hrvatsku obrtničku komoru


Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu prijenosnih računala.

Opis (specifikacija) predmeta nabave:

Prijenosna računala slijedećih karakteristika:

 • Veličina ekrana: 15,6“
 • Procesor: Minimalno Intel i5 (Gen 10) ili neki Ryzen u rangu
 • RAM: Minimalno 8GB
 • Memorija: SSD/nvme minimalno 256GB
 • Operacijski sustav: Windows 10 Pro OEM

Količina

150 komada

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Rok za dostavu ponude

31. ožujka 2021.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 31. ožujak 2021. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za nabavu prijenosnih računala

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

-   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-   putem redovne pošte, a datum zaprimanja ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Uvjeti natječaja:

Cijena u ponudi izražava se za robu fco skladište naručitelja.

Cijena ponude za robu nudi se kao u maloprodaji (s posebno iskazanim PDV-om).

Cijena mora biti nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Cijena navedena u ponudi mora biti ovjerena potpisom i pečatom ponuđača.

U ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave.

Naručitelj će cijenu dobavljaču plaćati putem žiro računa u ovlaštenoj banci.

 

Ponude koje su nepotpune ili stignu nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Rok valjanosti ponude: 15 kalendarskih dana od krajnjeg datuma za dostavu ponuda

 

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

IZABRANI PONUĐAČ prije potpisivanja ugovora biti će u obvezi dostaviti u Hrvatsku obrtničku komoru dokumentaciju koja sadrži:

 • BON I i BON II, radi dokazivanja solventnosti ponuđača, ne stariji od 30 dana
 • vlastitu izjavu da nije pod stečajem, radi dokazivanja financijske i gospodarske sposobnosti ponuđača
 • izvadak iz kaznene evidencije – potvrdu o nekažnjavanju za odgovornu osobu, radi dokazivanja zakonitog poslovanja ponuđača
 • potvrdu Porezne uprave, kao dokaz o ispunjenju plaćanja svih dospjelih poreznih i drugih obveza, radi dokazivanja izvršavanja zakonskih obveza prema državi
 • vlastitu izjavu o tehničkoj, kadrovskoj i drugoj opremljenosti za kvalitetno izvršavanje ugovora, odnosno isporuku roba
 • izjavu o nepromjenjivosti cijena tijekom trajanja ugovora

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije:

 

Stručna pitanja o prijenosnim računalima

Emanuel Šarčević

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 614

e-mail: informatika@hok.hr  ili hok@hok.hr

 

Pitanja o natječajnoj dokumentaciji:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: savjetodavna-sluzba@hok.hr  ili hok@hok.hr
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.