Novosti

  • Novosti
  • Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge u organizaciji i uz...

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 64. Međunarodnom sajmu Tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu


Međunarodni sajam tehnikeHrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 64. Međunarodnom sajmu Tehnike u Beogradu 2020. godine, koji će se održati u terminu od 19. - 22.05.2020.

Međunarodni sajam Tehnike i tehničkih dostignuća Beograd jedan je od najstarijih i najvažnijih sajmova u Republici Srbiji, sajam koji s preko 800 izlagača i gotovo 60.000 posjetitelja predstavlja kvalitetnu platformu za prezentaciju proizvoda i usluga obrtnika i tvrtki.

Međunarodni sajam Tehnike objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izradu alata, obradu metala i proizvoda od metala, strojogradnju, nove tehnologije i inovacije, kemijsku industriju, preradu plastičnih masa i izradu proizvoda od plastike, elektroniku i energetiku, elektrotehniku i robotiku, proizvode gumarske industrije, građevinarstvo, strojeve i opremu za obradu metala, obradu drva, obnovljive izvore energiju, nove tehnologije u prometu i komunikaciji, IT tehnologije te tehniku i tehnologiju za transport i skladištenje.

U nastavku dopisa dostavljamo Vam osnovne informacije, a u privitku i prijavu te uvjete nastupa na sajmu.

Naziv sajma/adresa: 64. Međunarodni sajam Tehnike Beograd, www.sajamtehnike.rs , Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd, Srbija

Vrijeme održavanja: 19. do 22. svibnja 2020. godine

Radno vrijeme sajma: 10,00 do 18,00 sati (za izlagače od 9,30 do 18,30), posljednjeg dana sajma od 10,00 do 17,00 sati.

Štand HOK-a i izlagača HOK-a: paviljon 3 (paviljon 3), štand br. 3004, paviljon međunarodnih izložbi

Broj izlagača 2019. godine: preko 800 izlagača,

Ukupan broj posjetitelja u 2019. godini:  oko 60.000 posjetitelja, od čega preko 75% profesionalnih posjetitelja (obrti, tvrtke, međunarodne kompanije),

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač  priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, ulaznice, transport eksponata, relacija Zagreb – Beograd – Zagreb i postavu na štandu te kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke“ standardno uređenog izložbenog prostora, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 80,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno 100,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 160,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 200,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen stoga požurite s prijavama!

Izlagači dakle trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:

  1. prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
  2. podatke o robi koja se šalje na sajam,
  3. izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”

ROK PRIJAVE NASTUPA:  19. 04. 2020. ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr ili darko.prister@hok.hr

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na kontakte: 01/48 06 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610, elektronička pošta: drazen.horvat@hok.hr ili Darko Prister; 01/48 06 639, elektronička pošta: darko.prister@hok.hr 

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge uz sufinanciranje HOK-a na najznačajnijem sajmu tehnike u Republici Srbiji!

Ovdje možete nabaviti;

Prijavu izlaganja za 64. Međunarodni sajam Tehnike u Beogradu 2020., (Poduzetnici koji nisu članovi HOK-a)

Prijava izlaganja za 64. Međunarodni sajam Tehnike u Beogradu 2020., (Članovi HOK-a)

Privola za obradu osobnih podataka

 

 
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.