Novosti

  • Novosti
  • Glavna tajnica HOK-a imenovana u Europski gospodarsko-socijalni odbor u novom ma...

Glavna tajnica HOK-a imenovana u Europski gospodarsko-socijalni odbor u novom mandatnom razdoblju


Vlada Republike Hrvatske je u Europski gospodarsko-socijalni odbor (EGSO), savjetodavno tijelo Europske unije, imenovala članove iz Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 21. rujna 2020. do 20. rujna 2025.

Članovima EGSO-a iz RH imenovani su: glavna tajnica HOK-a Violeta Jelić, Davor Majetić, Dragica Martinović Džamonja, Marija Hanževački, Anica Milićević Pezelj, Vilim Ribić, Danko Relić, Svjetlana Marijon i Lidija Pavić-Rogošić.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) savjetodavno je tijelo Europske unije koje čine predstavnici organizacija radnika i poslodavaca te drugih interesnih skupina. EGSO dostavlja mišljenja o europskim pitanjima Europskoj komisiji, Vijeću EU-a i Europskom parlamentu te tako djeluje kao most između institucija EU-a, koje donose odluke, i građana EU-a.
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.