Radionice na temu Sustava gospodarenja otpadnom ambalažom

ponedjeljak, 13.11.2017. 14:46

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o implementaciji "Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.- 2022. godine" iz svibnja ove godine, započeo je provedbu mjera i aktivnost radi izrade “Analize postojećeg sustava gospodarenja otpadnom ambalažom“.

Aktivnosti će se provoditi u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom, sa svrhom uspostave učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadnom ambalažom u Republici Hrvatskoj. Fond je pokrenuo i akcijski plan  na nacionalnoj razini edukacije i identifikacije svih obveznika plaćanja naknada gospodarenja posebnim kategorijama. Cilj je smanjenje jediničnih naknada gospodarenja posebnim kategorijama otpada i uspostave učinkovitijih i pravednijih sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada u narednom razdoblju.

Provedba obveza iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.:

- informiranje članstva o provedbi i implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.

- potpis Sporazuma suradnje FZOiEU, HGK i HOK

- uključivanje HGK i HOK u izradu Analize postojećeg sustava gospodarenja otpadnom ambalažom

- organizacija HGK-HOK seminara sredinom prosinca 2017. za djelatnike HGK i HOK koji se bave navedenom problematikom

- organizacija HGK-HOK četiri seminara u 2018. po većim županijama za obveznike gospodarenja otpadnom ambalažom.

U Hrvatskoj su od 2006. godine proizvođači i uvoznici koji na tržište stavljaju određene količine proizvoda u ambalaži, kao i električnu i elektroničku opremu, obveznici plaćanja naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada. Sustav naplate naknada, kao i zbrinjavanja tog otpada vodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukoliko niste sigurni morate li i vi u sklopu svoje poslovne djelatnosti izvještavati Fond o količinama ambalaže i električnih te elektroničkih uređaja i opreme koju stavljate na tržište Republike Hrvatske, informirajte se na edukativnim radionicama koje organizira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom.

Radionice su besplatne, a djelatnici Fonda će vam, između ostalog, u sklopu istih pojasniti način prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca kako bi svoju zakonsku dužnost obavili u roku.

Prva radionica održat će se 15. studenog 2017. godine s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Hrvatske gospodarske komore (Rooseveltov trg 2).

Predviđeno vrijeme trajanja radionice  je tri sata.

Dnevni red radionice:

 1. Sustav posebnih kategorija otpada – uvodno predavanje/predavač: Zvonimir Majić, savjetnik direktora Fonda
 2. Obveze proizvođača odnosno uvoznika proizvoda koji sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom trebaju Fondu plaćati naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada/predavač: Sanja Pokupec Lepanović, voditeljica Službe za obračun i  naplatu naknada
 3. Način prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca kako bi obveznici svoju zakonsku dužnost obavili propisanom roku/predavač: Žana Žarkov Trtanj, voditeljica Odjela za identifikaciju obveznika 
 4. Označavanje proizvoda koji se stavljaju na tržište /predavač: Žarko Dukić, viši samostalni suradnik za analizu i izvještavanje
 5. Pitanja sudionika

 

Pozivamo tajnike i djelatnike područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika s područja Grada Zagreba te Zagrebačke, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko križevačke županije da se prijave za sudjelovanje na seminaru.

Prijaviti se možete na e-mail adresu:andjelko.vojvoda@hok.hr  

Ispričavamo se zbog izuzetno kratkog roka za prijavu i sudjelovanje, uvjetovanog žurnim nastojanjima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da se edukacije održe prije pojačanih inspekcijskih nadzora od početka sljedeće godine.

Nadamo se da ćete uspjeti uskladiti svoje obveze, jer se radi o pitanjima od velike važnosti za sve naše članove kod kojih se pojavljuju posebne kategorije otpada. Za slučaj nemogućnosti sudjelovanja na prvoj radionici, napominjemo da će se sljedeće regionalne radionice održati tijekom studenoga i početkom prosinca. 

RADIONICA ZA OBVEZNIKE PLAĆANJA NAKNADA ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

 • Osijek 27.11. 2017. u 10 sati  (Županijska komora Osijek, Europske avenije 13),
 • Zagreb 28.11.2017. u 10 sati (HGK, Draškovićeva 45, 1. kat)
 • Rijeka 30.11.2017. u 10 sati (Županijska komora Rijeka, Bulevar oslobođenja 23)
 • Split 4.12.2017. u 10 sati (Županijska komora Split,  Obala Ante Trumbića 4)
 • Varaždin 6.12.2017. u 10 sati  (Županijska komora Varaždin, Petra Preradovića 17)
 • Slavonski Brod 7.12.2017. u 10 sati  (Županijska komora Slavonski Brod, Matije Mesića 9)