INA

INA

Pogodnost:

  • INA je sklopila Sporazum o suradnji s HOK-om temeljem kojeg je sklopila i pojedinačne okvirne sporazume sa županijskim obrtničkim komorama unutar kojih su osigurane pogodnosti za članove HOK-a. Za dodatne informacije o pogodnostima možete se obratiti prodajnim predstavnicima prema mjestu Vašeg poslovanja:
ŽUPANIJA PREDSTAVNIK KONTAKT
Grad Zagreb-ISTOK Štefanac Davor 091 497 1962
Grad Zagreb-ZAPAD Antunović Franko 091 497 1701
Zagrebačka Živković Mirjana 091 497 2270
Karlovačka Ana Marić 091 497 3437
Sisačko-moslavačka Ramljak Ivan 091 497 1869
Međimurska Meić Vlasta 098 431 293
Varaždinska
Krapinsko-zagorska
Koprivničko-križevačka Bakarić Slavko 098 475 968
Virovitičko-podravska
Bjelovarsko-bilogorska
Osječko-baranjska Krolo Andrej 091 497 1607
Brodsko-posavska Đurđević Domagoj 098 442 866
Požeško-slavonska
Vukovarsko-srijemska
Dubrovačko-neretvanska Nikolac Ivica 098 418 537
Splitsko-dalmatinska-JUG Hrabar Ana 091 497 1608
Splitsko-dalmatinska-SJEVER Grubić Mario 091 497 2756
Šibensko-kninska Glavan Branimir 098 442 860
Zadarska
Istarska Kaštelan Hrvoje 099 211 7933
Ličko-senjska i Primorsko-goranska  Vincan Karleto 091 497 1700

INA kartica je međunarodna kartica namijenjena pravnim osobama koju možete koristiti na svim prodajnim mjestima Ine, kao i na drugim prodajnim mjestima na kojima je istaknut znak INA kartice:  

  • Na 400 prodajnih mjesta u Hrvatskoj
  • U regiji – Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Češka
  • Na svim prometnim pravcima autocesta u Republici Hrvatskoj, kao i za plaćanje mostarina te vezivanje trajnih naloga ENC uređaja HAC-a. 

Kontakt:  01/6451304

inakartica@ina.hr 

Adresa: INA kartica, Av. V. Holjevca 10, 10000 Zagreb

INA-Industrija nafte, d.d.je srednje velika europska naftna kompanija s vodećom ulogom u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnom ulogom u regiji. INA Grupu čini više društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d.

INA upravlja regionalnom mrežom od 494 benzinske postaje u Hrvatskoj te susjednim zemljama Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Crnoj Gori. INA u Hrvatskoj drži vodeću poziciju, a benzinske postaje prepoznatljivo su mjesto kupnje.

www.ina.hr

Više o Sporazumu o suradnji