Vodstva cehova i sekcija

Ceh proizvodnog obrta 9 članova
Sekcija tekstil, koža i krzno 7 članova
Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera 9 članova
Sekcija cvjećara 7 članova
Sekcija dimnjačara 7 članova
Sekcija fotografa 7 članova
Sekcija njega tekstilija 7 članova
Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika 9 članova
Ceh trgovine 9 članova
Ceh prijevoznika 9 članova
Sekcija brodara 5 članova
Sekcija taksi prijevoznika 5 članova
Sekcija prijevoza putnika u cestovnom prometu 5 članova
Ceh za ribarstvo i akvakulturu 9 članova
Ceh frizera i kozmetičara 9 članova
Ceh graditeljstva 9 članova
Sekcija obrade kamena 5 članova
Ceh poljodjelstva i slatkovodnog ribarstva 7 članova