Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova
  • Zakonski i drugi propisi
  • Sud časti HOK a

Sud časti HOK-a

Pravilnikom Suda časti Hrvatske obrtničke komore (NN 22/17) uređuje se organizacija, sastav, način imenovanja predsjedništva i sudaca Suda, nadležnost, povrede o kojima taj Sud odlučuje te postupak i mjere koje on može izreći.

Odredbe Pravilnika osiguravaju efikasnost postupka, a njihova objava na web stranicama Komore uz uputu za podnošenje prijave, informiranost i transparentnost postupanja. Najveći broj prijava su prijave potrošača i odnose se na lošu izvedbu radova ili nekvalitetno pruženu uslugu, neizvršavanje dogovorenih, a već plaćenih poslova, odbijanje naknađivanja nastale štete i dr. Ostale povrede odnose se na postupanja kojima se šteti ugledu drugih obrtnika i trgovaca, neispunjenje ugovorom preuzetih obveza i sl.

Osim po prijavama potrošača Sud časti nadležan je i za postupanje po prijavama drugih obrtnika, trgovačkih društava ili neke treće pravne osobe koja je oštećena postupanjem člana Komore. U slučaju utvrđivanja odgovornosti za počinjenje povreda Sud može izreći jednu od osam predviđenih mjera u rasponu od opomene do mjere prestanka obrta po sili zakona, te npr. zabrane obnašanja funkcija u tijelima komore, zabrane primanja učenika na naukovanje i dr.

Unatoč predviđenim mjerama glavna uloga Suda je mirnim putem, sklapanjem nagodbe riješiti spor među strankama, u čemu sud postiže zavidne rezultate jer prosječna stopa nagodbi od 2000. godine iznosi 33% u svim vrstama predmeta (a 45% u potrošačkim predmetima), od čega se najveći dio nagodbi sklopi tijekom prve faze postupka pred Sudom, u prethodnom postupku mirenja. Dodatna prednost ovog načina rješavanja sporova je i zakonom utvrđena ovršnost nagodbi sklopljenih pred Sudom časti HOK-a (čl. 23 st. 6 Ovršnog zakona; NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20).Preuzimanja


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.