Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova
  • Zakonski i drugi propisi
  • Centar za mirenje

Centar za mirenje

Pravilnikom o mirenju Centra za mirenje pri HOK-u (NN 22/17, 24/21) uređuje se rad Centra.

U skladu s odredbom članka 23., stavka 1., točke 6. Ovršnog zakona (»Narodne novine« br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20) u svezi sa člankom 13., stavkom 2. Zakona o mirenju (»Narodne novine« br. 18/11) nagodba koja se sklopi u postupku mirenja pred Centrom ima svojstvo ovršne isprave.

Pravilnikom o mirenju Centra za mirenje pri HOK-u (NN 22/17) uređuje se rad Centra.

U skladu s odredbom članka 23., stavka 1., točke 6. Ovršnog zakona (»Narodne novine« br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20) u svezi sa člankom 13., stavkom 2. Zakona o mirenju (»Narodne novine« br. 18/11) nagodba koja se sklopi u postupku mirenja pred Centrom ima svojstvo ovršne isprave.Preuzimanja


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.