Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova
  • Sud časti Hrvatske obrtničke komore
  • Organizacija Suda časti Hrvatske obrtničke komore

Organizacija Suda časti Hrvatske obrtničke komore

 

Sud časti HOK-a čine:

•           Predsjedništvo

•           Suci prvostupanjskih vijeća

•           Suci drugostupanjskih vijeća

Predsjedništvo Suda časti HOK-a čine:

•           Predsjednik

•           Dva zamjenika Predsjednika

•           Tajnik

 

Na listu sudaca prvostupanjskih vijeća imenuju se obrtnici i nezavisni pravni stručnjaci (ukupno 70 sudaca), kao i predstavnici potrošača (38 sudaca).

Ovakvim imenovanjem na razini svake područne obrtničke komore (županije), moguće je sastaviti prvostupanjsko vijeće od tri člana: jednog predstavnika obrtnika, jednog predstavnika potrošača i jednog nezavisnog pravnog stručnjaka. Ovisno o prirodi spora i prebivalištu stranaka, a s obzirom na teritorijalnu organizaciju komorskog sustava (Hrvatska obrtnička komora, 20 područnih obrtničkih komora i 112 udruženja obrtnika), prvostupanjsko vijeće Suda časti HOK-a može održati raspravu na području cijele Hrvatske.

Povodom žalbe stranaka na prvostupanjsku odluku Suda, drugostupanjsko vijeće Suda časti HOK-a sudi u vijeću od pet članova, uz uvjet da su u potrošačkim sporovima jednakopravno zastupljeni i obrtnici i potrošači. Drugostupanjsko vijeće ne provodi rasprave, već odlučuje na sjednicama. Na listu sudaca za drugostupanjska vijeća imenuju se suci iz redova obrtnika i nezavisnih pravnih stručnjaka (ukupno 20 sudaca) te suci predstavnici potrošača (6 sudaca).

Predsjednika, njegove zamjenike, tajnika i suce imenuje Upravni odbor HOK-a.

U mandatnom razdoblju 2021.-2024. Predsjednica Suda časti HOK-a je Mirjana Magud, sutkinja Vrhovnog suda RH.

Zamjenici predsjednice Suda časti HOK-a su Irena Kovačić, vlasnica obrta za usluge „Svijet mašte“ i Joso Smolić, vlasnik ugostiteljskog obrta "Zlatni tulp".

Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021.-2024. (NN 12-21)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika Suda časti HOK-a (NN 68-22)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika Suda časti HOK-a (NN 68-22)

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zamjenika predsjednice Suda časti Hrvatske obrtničke komore (NN 27-24)

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednice Suda časti Hrvatske obrtničke komore (NN 27-24)

Odluka o imenovanju članova prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021.-2024. (NN 12-21)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021.-2024. (NN 25-22)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021.-2024. (NN 68-22)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju sudaca prvostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021.-2024. (NN 68-22)

Odluka o imenovanju članova drugostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021.-2024. (NN 12-21)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju sudaca drugostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2021.-2024. (NN 25-22) 


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.