Usluge rješavanja sporova

 • Usluge rješavanja sporova
 • Projekti
 • Promocija poduzetništva (KK.03.1.2.24.0001)

Promocija poduzetništva (KK.03.1.2.24.0001)

Projekt se sastoji od komponenata:
•    Promocija samozapošljavanja, e-trgovine te alternativnog i online rješavanja sporova - aktivnost podrazumijeva organizaciju i održavanje 6 okruglih stolova na temu e-trgovine i održavanje 6 okruglih stolova na temu alternativnog (ARS) i online (ORS) rješavanja sporova (u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Dubrovniku) te izradu promotivnih materijala potrebnih za njihovo održavanje. Također, kreirat će se posebna web stranica koja obuhvaća informacije o e-trgovini i alternativnom (ARS) ili online (ORS) rješavanju sporova pred Sudom časti i Centrom za mirenje pri HOK-u te novo razvijene sadržaje. Promidžba aktivnosti vršit će se putem internetskih kanala. Razrada tema:

 • digitalne usluge za poduzetnike
 • digitalna marketinška strategija Europske komisije
 • e-trgovina
 • prekogranična e-trgovina
 • direktiva o medijaciji usluga alternativnog (online i offline) rješavanja sporova pred Sudom časti i Centrom za mirenje pri HOK-u

•     Nositelj aktivnosti: Partner - Hrvatska obrtnička komora
•     Trošak aktivnosti: 650.000,00 HRK
•     Izravni rezultat aktivnosti: 6 okruglih stolova, web stranica.
•     Neizravni rezultat aktivnosti: Sudionici informirani o aktualnostima u svijetu poduzetništva. Informacije o razrađenim temama dostupne široj javnosti u elektroničkom obliku.
•     Razdoblje provedbe aktivnosti: lipanj 2019. - prosinac 2020.
•    Promocija za obrtnička zanimanja - aktivnost podrazumijeva organizaciju i održavanje 20 info dana o naukovanju za poslodavce, obilaske 300 osnovnih škola i organizaciju 10 događanja za predstavljanje obrtničkih zanimanja u sklopu sajmova na području Hrvatske. Održavanjem info dana o naukovanju poslodavce će se informirati o važnosti uključivanja u naukovanje te načinu na koji se mogu uključiti u provedbu naukovanja. Obilascima škola i organizacijom događanja za predstavljanje obrtničkih zanimanja u sklopu sajmova ostvarit će se kontakt s učenicima i njihovim roditeljima kako bi se potaknuo upis učenika u obrtnička zanimanja te razvio pozitivan stav prema obrtništvu i poduzetništvu. Za potrebe promocije obrazovanja za obrtnička zanimanja izradit će se promotivni materijali - letci, brošure, plakati, USB-ovi, olovke, majice i vrećice. Razrada tema:

 • važnost uloge strukovnih zanimanja u gospodarstvu RH
 • obrazovanje za obrtnička zanimanja
 • učenje za poduzetništvo
 • uključivanje učenja za poduzetništvo u nacionalne kurikulume

•    Nositelj aktivnosti: Partner - Hrvatska obrtnička komora
•    Trošak aktivnosti: 730.000,00 HRK
•    Izravni rezultat aktivnosti: Održano 20 info dana o naukovanju za poslodavce, posjećeno 300 osnovnih škola i organizirano 10 događanja za predstavljanje obrtničkih zanimanja u sklopu sajmova na području RH.
•    Neizravni rezultat aktivnosti: Učenici osnovnih škola motivirani za strukovna zanimanja.
•    Razdoblje provedbe aktivnosti: lipanj 2019. - prosinac 2020.Preuzimanja


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.