Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova
  • Objava presuda

Objava presuda

PRAVILNIK SUDA ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE (NN 21/17)

Mjere koje izriče Sud časti
Članak 14.
(1) Zbog povreda iz članaka 9. do 13. ovog Pravilnika Sud časti može izreći sljedeće mjere:
3. javnu opomenu uz objavu u glasilu Komore i na web stranici Komore u trajanju od 60 dana te i u drugim glasilima ako je tako određeno presudom,

VIII. IZVRŠENJE MJERA
Tko i kako izvršava izrečene mjere
Članak 29.
(1) Izvršenje (ovrhu) pravomoćno izrečenih mjera Suda časti pokreće i vodi tajnik Suda časti, i to, kako slijedi:
3. Mjera javne opomene uz objavu u glasilu Komore i na web stranici Komore u trajanju od 60 dana te i u drugim glasilima ako je tako određeno presudom izvršava se objavom pravomoćne presude Suda časti u glasilu Komore ili na trošak prijavljenog u drugom dnevnom ili tjednom glasilu, ako je to određeno u presudi, te na web stranici Komore u trajanju od šezdeset (60) dana.
 


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.