Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova
  • Centar za mirenje
  • Rješavanje trgovačkih, komorskih i sporova iz naukovanja

Rješavanje trgovačkih, komorskih i sporova iz naukovanja

SporoviTrgovački sporovi su svi sporovi iz djelatnosti obrta između obrtnika i njegovog poslovnog partnera koji može biti drugi obrtnik, trgovačko društvo, neka institucija ili tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave i državne uprave, kada su npr. kupci obrtničkih proizvoda ili usluga.

Komorskim sporovima smatraju se svi sporovi koji nastanu povodom neizvršavanja obveza članova, povrede statuta i drugih akata Hrvatske obrtničke komore, područnih obrtničkih komora, odnosno udruženja obrtnika, povreda časti i ugleda Komore, POK-a, odnosno UO-a, povreda koje predstavljaju grubu povredu morala u obavljanju dužnosti te povreda vezanih uz nesavjesno raspolaganje financijskim sredstvima.

Prema Statutu Hrvatske obrtničke komore, “Komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika obvezni su svoje međusobne sporove povjeriti na rješavanje Centru za mirenje Komore prije pokretanja bilo kakvog sudskog ili drugog postupka za rješavanje istog.” (članak 83.)

Sporovima iz naukovanja smatraju se svi sporovi nastali povredama obrtnika u ispunjavanju zakonskih i ugovornih obveza prema učeniku na naukovanju, kao i ako prestanu uvjeti pod kojima je obrtnik dobio licenciju za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.