Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova
  • Centar za mirenje
  • Organizacija Centra za mirenje

Organizacija Centra za mirenje

Rad Centra, njegova tijela, odnosi prema strankama te nagrade izmiriteljima uređeni su Pravilnikom o mirenju Centra za mirenje pri HOK-u kojeg je donio Upravni odbor HOK-a (NN 22/17, 24/21).

Do imenovanja predsjednika, zamjenika i tajnika Centra, te funkcije obavljaju predsjednik, zamjenici i tajnik Suda časti HOK-a.

Tajnik Centra za mirenje daje informacije strankama o pružanju te vrste usluga, priprema sporazume o mirenju, izjave stranaka o povjerljivosti i dr., posreduje između stranaka i izmiritelja te predsjednika Centra u organizaciji samog mirenja, vodi evidenciju provedenih postupaka i dr.

Na listi izmiritelja Centra, nalaze se 102 izmiritelja sa završenom osnovnom i naprednom edukacijom. Izmiritelje na listu imenuje Upravni odbor HOK-a.

Predsjednica Suda časti HOK-a je Mirjana Magud, sutkinja Vrhovnog suda RH.

Zamjenici predsjednika Suda časti HOK-a su Irena Kovačić, vlasnica obrta za usluge „Svijet mašte“ i Darko Stanković, vlasnik obrta za usluge „Slovo“.

Tajnica Suda časti HOK-a je Ivana Šimić, mag.iur.

 

 

ADRESA

Centar za mirenje pri HOK-u

Zagreb, Ilica 49/II
Tel:. 01 48 06 618
Fax. 01 48 06 629
E-mail: mirenje@hok.hr Preuzimanja


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.