Pokretanje postupka

hands

Glavni cilj postupka je mirno rješenje spora sklapanjem nagodbe među strankama u prethodnom postupku mirenja.

Postupak pred Sudom časti pokreće se prijavom koja može biti podnesena

- poštom
- osobno
- elektroničkim putem na sud-casti@hok.hr
- faxom na 01 4806 629
u rokovima koji su, ovisno o vrsti povrede, propisani Pravilnikom Suda časti.

U nastavku možete pronaći sve potrebne upute koje se tiču prijave i vođenja postupka pred Sudom časti. Postupak je besplatan, jednostavan i za sudjelovanje u istom nije nužno angažiranje odvjetnika.