Vrste potrošačkih sporova

construction

Sud časti nadležan je za rješavanje svih vrsta potrošačkih sporova iz djelatnosti koje je obrtnik temeljem Nacionalne klasifikacije djelatnosti registrirao u obrtnom registru, kao i djelatnosti koje su registrirali dobrovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore (npr. pravne osobe, slobodne profesije, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači apartmana i dr.).

kemijska cistionica

Sud časti, s obzirom na navedene djelatnosti obrtnika i drugih dobrovoljnih članova Komore, ima punu sektorsku pokrivenost za rješavanje potrošačkih sporova. S obzirom na teritorijalnu organizaciju komorskog sustava (Hrvatska obrtnička komora, 20 područnih obrtničkih komora i 115 udruženja obrtnika), potrošački sporovi mogu se rješavati na području cijele Hrvatske. Ovakvom teritorijalnom i sektorskom pokrivenošću, uz vođenje postupka bez naknade za potrošača, osigurana je laka pristupačnost Suda časti HOK-a potrošačima te je omogućeno učinkovito, brzo i ekonomično rješavanje potrošačkih sporova.

krojacica