Organizacija Suda

sud casti

Sud časti Hrvatske obrtničke komore čine:

Predsjedništvo Suda:
• Predsjednik
• 2 zamjenika Predsjednika
• Tajnik Suda
• Na listu sudaca prvostupanjskih vijeća imenovani su obrtnici, nezavisni pravni stručnjaci, kao I predstavnici potrošača, ukupno 70 + 38 sudaca na listi prvostupanjskih vijeća

Ovakvim imenovanjem na razini svake područne obrtničke komore (županije), moguće je sastaviti prvostupanjsko vijeće od 3 člana: jednog predstavnika obrtnika, jednog predstavnika potrošača I jednog nezavisnog pravnog stručnjaka. Ovisno o prirodi spora i prebivalištu stranaka, prvostupanjsko vijeće Suda časti HOK-a može održati raspravu na razini svih 115 udruženja obrtnika.

• Povodom žalbe stranaka na prvostupanjsku odluku Suda, ako je nužno, drugostupanjsko vijeće Suda časti HOK-a sudi u vijeću od 5 članova, uz uvjet da su u potrošačkim sporovima jednakopravno zastupljeni i obrtnici i potrošači.
Drugostupanjsko vijeće ne provodi rasprave, već odlučuje na sjednicama. Na listu sudaca za drugostupanjska vijeća imenovano je 20 sudaca iz redova obrtnika i nezavisnih pravnih stručnjaka te 6 sudaca predstavnika potrošača

S obzirom na teritorijalnu organizaciju komorskog sustava (Hrvatska obrtnička komora, 20 područnih obrtničkih komora i 115 udruženja obrtnika), sporovi se mogu rješavati na području cijele Hrvatske.
Predsjednika, njegove zamjenike, suce i tajnika imenuje Upravni odbor Komore.
Upravni odbor HOK-a 10. studenoga 2016. godine imenovao je suce Suda časti i Predsjedništvo Suda časti HOK-a na vrijeme od 4 godine.

Predsjednik Suda časti je Damir Kontrec mag. iur. sudac Vrhovnog suda RH. Zamjenici predsjednika Suda časti su Mirza Šabić, potpredsjednik HOK-a i Davor Pleško, potpredsjednik HOK-a.

Tajnica Suda je Suzana Kolesar, mag. iur.
Administrator Suda je Josip Đelagić.