Zaključci 4. Međunarodne konferencije „Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom“

Zaključci 4. Međunarodne konferencije „Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom“

Kvalitetna suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom nužan je preduvjet za razvoj konkurentnog gospodarstva, u kojem alternativno rješavanje sporova ima značajnu ulogu. Istaknuto je to na 4. Međunarodnoj konferenciji “Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom“ održanoj 15. i 16. listopada 2013. godine u prostorima Hrvatske obrtničke komore, u Zagrebu.

Nakon izlaganja i rasprave doneseni su zaključci konferencije, koji će biti upućeni nadležnim tijelima.

1) Predlaže se provedba nerealiziranih zaključaka 3. Međunarodne konferencije „Alternativno rješavanje sporova - mogućnost suradnje pravosuđa i gospodarstva“ iz 2012.g.

2) Učinkovita javna uprava i pravosuđe ključni su čimbenici i „conditio sine qua non“ uspješnog gospodarstva te pretpostavka za stvaranje poticajnog poslovnog okruženja i izgradnju konkurentnosti u čijoj je izgradnji ARS efikasan alat. Na ostvarenju ovog cilja potrebna je sinergija i trajna suradnja svih dionika.

ars-2

3) Stoga se ponovno ističe nužnost pokretanja Nacionalnog programa sudu pridružene medijacije, prvotno kroz pilot projekt, u okviru kojega je potrebno:

- sustavno povezati sudove sa izvansudskim centrima za mirenje

- razviti sustav upućivanja stranaka u sudskim premetima na izvansudsko mirenje

- iskoristiti postojeću strukturu i kapacitete izvansudskih centara za mirenje u Hrvatskoj

- koristiti najbolju europsku praksu u razvoju sudu pridruženog mirenja

- provesti potrebnu edukaciju pravosudnih djelatnika, kao i predstavnika ostalih dionika nužnu za provedbu pilot projekta.

4) Predlaže se jačanje partnerskog odnosa i nastavak konkretne i trajne suradnje resora pravosuđa, uprave i gospodarstva Ministarstva pravosuđa RH, Ministarstva uprave RH, Ministarstva gospodarstva RH te Ministarstva poduzetništva i obrta RH, kao i Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca, Agencije za investicije i konkurentnost, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije s ciljem razvoja sustava alternativnog rješavanja sporova, posebno medijacije i najbolje prakse sudova časti, u službi svih gospodarstvenika, a osobito obrtnika, te mikro, malih i srednjih poduzetnika, sukladno opće prihvaćenom europskom načelu „think small first“.

5) Predlaže se ugradnja konkretnih mjera za sustavan razvoj i korištenje alternativnog rješavanja sporova, posebno medijacije u nacionalne razvojne strategije, prvenstveno poduzetništva, uprave, pravosuđa i gospodarstva, ali i obrazovanja (suradnja sa obrazovnim institucijama, radi ugradnje alternativnog rješavanja sporova u obrazovne programe), zdravstva i drugih područja gdje je upotreba alternativnog rješavanja sporova, posebno medijacije primjerena, uz obvezno uključivanje zainteresiranih dionika, posebno Hrvatske obrtničke komore kao zastupnika interesa najvećeg broja mikro, malih i srednjih poduzetnika pri kreiranju mjera.

ars-3

6) Predlaže se, u okviru Ministarstva pravosuđa RH, razmotriti i ugraditi „know-how“  prethodnih postupaka mirenja pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore sa potvrđenim rezultatima u sklapanju nagodbi (od 31 %) u mjerodavne propise (ZPP i dr.). Cilj je korištenje istog u postupcima pred redovnim sudovima u građanskim predmetima, posebno u sporovima male vrijednosti, koje postupke ne bi trebao provoditi sudac već drugi stručni djelatnici. U radnu grupu Ministarstva pravosuđa za pripremu takvih izmjena propisa treba obvezno uključiti predstavnike Suda časti Hrvatske obrtničke komore.

Sudionici konferencije su tako od strane predstavnika zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, pravne i ekonomske znanosti te domaćih i stranih stručnjaka, kao i samih gospodarstvenika upoznati i s mogućnostima za daljnji razvoj alternativnog rješavanja sporova te s važnosti postojanja efikasnog pravosuđa za poslovanje poduzetnika, za poticaj domaćim i stranim ulaganjima i povećanje konkurentnosti.

Kako je najavljeno temom konferencije - suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom - sudionici konferencije prvog dana imali su priliku dobiti vrlo širok uvid u korištenje usluga medijacije i u drugim zemljama Europske unije, uočivši da uslugu koju naša Komora želi dalje razvijati nije novina u Europi, već naprotiv, da je prihvaćena od korisnika (poduzetnika i građana).

Iskustva Belgije, Francuske, Nizozemske i Njemačke predstavio je profesor Sveučilišta u Ghentu, Stefaan Voet, dr.mr., Finske viši istraživač i šef uprave Nacionalnog istraživačkog instituta pravosudne politike, Kaijus Ervasti, dr.iur te odvjetnik i medijator Jukka Salomaa, dok su primjere iz Velike Britanije i Austrije iznijeli Spenser Hilliard, odvjetnik i medijator te direktor austrijske Akademije za posredovanje i izgradnju karaktera  Marianus Mautner i odvjetnik, arbitar Marko Scucsich. O medijaciji i alternativnom rješavanju sporova u Poljskoj govorio je odvjetnik dr. Rafael Morek.

ars-4

Drugi dan konferencije bio je posvećen temi konkurentnosti i nužnosti postojanja efikasne suradnje europske uprave i pravosuđa. Svoje viđenje iznijeli su Tomislav Mičetić, glavni tajnik Ministarstva uprave RH,  mr. sc. Jasminka Keser iz Ministarstva poduzetništva i obrta RH, Damir Kontrec, predsjednik Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u, Petar Lovrić iz HUP-a, doc. dr. Frane Staničić profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te brojni drugi.

Konferencija je pobudila veliki interes sudionika što potvrđuje zanimljivost i aktualnost teme kao i visoku stručnost stranih i domaćih predavača. Potvrđeno je da je ARS i medijacija područje interesa kako gospodarstvenika tako i drugih profesija (posebno sudačke i odvjetničke).

4. Međunarodna konferencija “Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom“, održala se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RH prof.dr.sc. Ive Josipovića, Ministarstva pravosuđa RH, Ministarstva uprave RH, Ministarstva gospodarstva RH i Ministarstva poduzetništva i obrta RH.