Zaključci 3. Međunarodne konferencije “ARS - mogućnost suradnje pravosuđa i gospodarstva”

srijeda, 07.11.2012. 11:13

U Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK) 6. i 7. studenoga održana je 3. Međunarodna konferencija “Alternativno rješavanje sporova – mogućnost suradnje pravosuđa i gospodarstva“. Nakon izlaganja i rasprave doneseni su zaključci konferencije, koji će biti upućeni nadležnim tijelima.

S obzirom da zaključci 2. Konferencije iz listopada 2011. godine nisu realizirani u prethodnom razdoblju, jer je konferencija održana prije formiranja nove vlasti i proteka 100 dana od preuzimanja iste, kao prvi zaključak 3. Konferencije predlaže se:

1. Provedba Zaključaka 2. Međunarodne konferencije “Alternativno rješavanje sporova - mogućnost suradnje pravosuđa i gospodarstva” koji u skraćenom obliku glase:

Kvaliteta pravosudnog sustava – učinkovitost pravosuđa ključni je čimbenik i conditio sine qua non uspješnog gospodarstva, te pretpostavka za nova domaća i strana ulaganja.
Stoga se predlaže pokretanje Nacionalnog programa sudu pridružene medijacije, prvotno kroz pilot projekt, u okviru kojega je potrebno:
- sustavno povezati sudove sa izvansudskim centrima za mirenje
- razviti sustav upućivanja stranaka u sudskim premetima na izvansudsko mirenje
- iskoristiti postojeću strukturu i kapacitete izvansudskih centara za mirenje u Hrvatskoj
- koristiti najbolju europsku praksu u razvoju sudu pridruženog mirenja
- provesti potrebnu edukaciju pravosudnih djelatnika, kao i predstavnika ostalih dionika nužnu za provedbu pilot projekta.“

ars

Predloženi Nacionalni program osigurat će trajnu provedbu strateških smjernica Strategije reforme pravosuđa RH 2011-2015 za povećanje efikasnosti pravosuđa i to:

  • Smjernice 2.10 - rasterećenjem pravosudnih dužnosnika od ne-sudbenih poslova,
  • Smjernice 2.11 - izbjegavanjem angažiranja sudbenog aparata u postupcima gdje to nije nužno, sve u cilju provođenja strateške smjernice
  • Smjernice 2.14 - daljnjim unapređenjem, širenjem i promoviranjem alternativnih načina rješavanja sporova.
    arrs

2. Predlaže se uspostava konkretne i trajne suradnje resora pravosuđa i gospodarstva, osnivanjem povjerenstva sastavljenog od predstavnika dionika, prvenstveno Ministarstva pravosuđa, Ministarstva poduzetništva i obrta, te Ministarstva gospodarstva RH, kao i potpornih institucija gospodarstvenika, s ciljem razvoja sustava alternativnog rješavanja sporova, posebno medijacije, u službi svih gospodarstvenika, a osobito obrtnika, te mikro, malih i srednjih poduzetnika, sukladno opće prihvaćenom europskom načelu „think small first“.

3. Predlaže se ugradnja konkretnih mjera za sustavan razvoj alternativnog rješavanja sporova, posebno medijacije, u nacionalne razvojne strategije (prvenstveno pravosuđa i poduzetništva,) ali i obrazovanja, zdravstva i drugih područja gdje je upotreba alternativnog rješavanja sporova, posebno medijacije, primjerena, uz obvezno uključivanje zainteresiranih dionika pri kreiranju mjera.

4. Predlaže se ugradnja odredbi o korištenju alternativnog rješavanja sporova, posebno medijacije, u sve buduće propise gdje je upotreba primjerena, pri čemu kao najvažniji poticaj ističemo nužnost ugradnji takvih poticajnih odredbi u Zakon o parničnom postupku, čija je izmjena upravo u tijeku.

aars

5. Predlaže se izmjena propisa s ciljem značajnijeg vrednovanja sudske nagodbe, u cilju poticaja većeg korištenja ovog instituta kao najkvalitetnijeg okončanja sudskog postupka za stranke, sud i državu, te se naglašava nužnost edukacije sudaca u tom pravcu .

6. Predlaže se, u okviru Ministarstva pravosuđa RH, razmotriti i ugraditi „know-how“ prethodnih postupaka mirenja pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore i Sudom časti Hrvatske gospodarske komore sa potvrđenim rezultatima u sklapanju nagodbi (od 31 % u HOK-u) u mjerodavne propise (ZPP i dr.). Cilj je korištenje istog u postupcima pred redovnim sudovima u građanskim predmetima, posebno u sporovima male vrijednosti, koje postupke ne bi trebao provoditi sudac već drugi stručni djelatnici. U radnu grupu Ministarstva pravosuđa za pripremu takvih izmjena propisa treba obvezno uključiti predstavnike Suda časti HOK-a i HGK.

7. Traži se žurni nastavak rada Povjerenstva za alternativno rješavanje sporova pri Ministarstvu pravosuđa RH na zadaćama zacrtanima u aktima o osnivanju kroz zakazivanje prvog radnog sastanka u idućih 30 dana.