Riješeni sporovi između obrtnika i potrošača - do nagodbe i elektroničkim putem

utorak, 03.05.2016. 15:11

U prethodnom postupku mirenja pred Sudom časti krajem travnja sklopljene su dvije nagodbe; jedna za klesarske radove, druga za usluge postavljanja i uređenja podne obloge.

Kod drugog postupka nagodba je rezultat dostupnosti postupka pred Sudom časti HOK-a u elektroničkom obliku. Tako je posredstvom telefona i korištenjem elektroničke pošte sklopljena nagodba među strankama koje su bile udaljene od sjedišta suda više od 300 kilometara. Na taj način se Sud časti HOK-a korištenjem sredstava elektroničke komunikacije u rješavanju potrošačkih sporova svojom praksom uskladio sa zahtjevima iz EU direktive i Uredbe. Uskoro slijedi i normativno usklađivanje. 

Sud časti Hrvatske obrtničke komore već više od dva desetljeća uspješno rješava potrošačke sporove između obrtnika i potrošača., tj. kupaca njihovih proizvoda ili usluga. Cilj postupka je sklapanje nagodbe između stranaka pri čemu je uspješnost istog u više od 30% svih predmeta.

Postupak pred Sudom časti za stranke je besplatan, osim troškova vještačenja, ako je ono potrebno. Trajanje postupka ovisi o složenosti spora, o odazivu stranaka na pozive suda, i u prosjeku je u posljednje tri godine manje od 90 dana.