Predavanje Christophera Hodgesa “Pravo i korporativno ponašanje: Integriranje Teorije regulacije, izvršavanja, sukladnosti, kulture i etike“

petak, 29.05.2015. 11:38

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Hrvatskom udrugom za mirenje i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore, 22 svibnja 2015. organizirao je u Zagrebu predavanje Christophera Hodgesa “Pravo i korporativno ponašanje: Integriranje Teorije regulacije, izvršavanja, sukladnosti, kulture i etike“.

Na predavanju je bilo oko 60 sudionika, između ostalih predstavnici MINGO RH koji sudjeluju u izradi novog Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (ZARPS) te drugi članovi radne skupine, predstavnici  pravnog i drugih fakulteta, Povjerenstva za ARS, voditelji centara za mirenje, medijatori i dr.

Smatramo značajnim naglasiti da je značajnom broju prisutnih na predavanju poziv upućen od strane naše Komore te je i na taj način uz već tradicionalno organiziranje naše međunarodne konferencije na temu “ARS - suradnja pravosuđa i uprave s gospodarstvom”, Komora potvrđena kao stručna i kompetentna organizacija i na ovom području.

Profesor Christopher Hodges u svom je predavnju između ostalog naglasio da unutar EU nema univerzalnih sustava za ARS te da se oni prilično razlikuju od države do države. Naglasio je kako je kulturološki okvir koji kreira  etičnost u poslovanju poduzetnika i odnos regulatora, jedan od važnih faktora za postojanje i kreiranje nacionalnog sustava ARPS-a. Direktiva koju treba implementirati ne kaže kako mora izgledati nacionalno zakonodavstvo te države članice mogu uvažiti i uvažiti će i postojeća nacionalna rješenja. Uloga tijela javne vlasti su značajna kako bi sustavi ARPS-a bili funkcionalni. Neke od postojećih ARPS sustava u EU možemo grupirati kao arbitražne modele (npr. prisutne u nordijskim zemljama) ili kao ombudsman modele (npr. Ujedninjeno kraljevstvo) pri čemu se terminombudsman različito tumači. Uz navedene interesantan je i nizozemski sustav koji je organiziran od strane 52 strukovna udruženja sa zajedničkim sustavom ARPS-a, što je donekle slično našem sustavu.

Direktiva omogućava da države imaju više raznih ARPS sustava te će Ujedninjeno kraljevstvo i Francuska na dulji rok pokušati uskladiti svoje ARPS sustave. Istaknuto je da direktiva dozvoljava i uvođenje (minimalne) naknade za rješavanje potrošačkih sporova, što ostaje na državama članicama ali i samim ARPS tijelima da odluče koji će model preuzeti. Profesor Hodges je isto tako naglasio da u nekim državama članicama pojedini sektori koji nemaju svoj ARPS sustav isti će morati razviti, sukladno nečelima iz direktive.

Zaključno možemo istaknuti, osim značaja u stručnoj javnosti da je Hrvatska obrtnička komora (Sud časti) istaknuta kao suorganizator ovog skupa što jača naš ugled, važno je naglastiti i da je prof. Hodges, kao međunarodno priznati stručnjak za ARPS kroz svoje predavanje i raspravu potvrdio da EU Direktiva 2013/11 EU o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova čija se implementacija upravo provodi kroz donošenje ZARPS-a pri MINGO RH i rad Radne skupine u kojoj HOK ima svog predstavnika, ne govori kakav točno zakon države članice trebaju donijeti, kao i da će večina država članica svoje postojeće sustave prilagođavati nečelima i odredbama iz direktive. Isto potvrđuje da trebamo nastaviti naše aktivnosti u jačanju pozicije oba tijela za ARS pri HOK-u (Suda časti i Centra za mirenje) te ih dodatno I razvijati, u interesu članstva komorskog sustava u cijelini, te u skladu sa strategijom razvoja HOK-a.