Pokrenut postupak imenovanja u Sud časti Hrvatske obrtničke komore

srijeda, 04.05.2016. 8:41

Odlukom Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore od 15. travnja pokrenut je postupak imenovanja u Sud časti HOK-a za mandatno razdoblje 2016.-2020.

Četverogodišnji mandat imenovanim sucima i Predsjedništvu Suda časti Hrvatske obrtničke komore ističe u listopadu. Stoga će Predsjedništvo Suda časti HOK-a donijeti Uputu o provođenju postupka i predlaganju kandidata za imenovanje u Sud časti. U skladu Uputom a radi predlaganja kandidata za Sud časti HOK-a, područne obrtničke komore biti će pozvane da dostave prijedloge za članove prvostupanjskih vijeća Suda časti HOK-a iz redova pravnih stručnjaka s položenim pravosudnim ispitom i obrtnika.

S obzirom da u potrošačkim postupcima koji se pred Sudom vode, ravnopravno sudjeluju i predstavnici potrošača kao članovi prvostupanjskih i drugostupanjskih vijeća (temeljem odredbi Zakona o zaštiti potrošača, NN 41/14,110/15) od saveza udruga za zaštitu potrošača zatražiti će se dostava prijedloga kandidata na način da svaki savez za svaku županiju (tj. područnu obrtničku komoru) za prvostupanjsko vijeće, kao i za zbirnu listu sudaca drugostupanjskog vijeće, predloži kandidate.

Uz poziv će područnim komorama i savezima potrošača biti dostavljena i uputa o provođenju izbora i postupku predlaganja kandidata te svi potrebni obrasci koje kandidati trebaju popuniti i dostaviti tajništvu Suda. Rok za dostavu prijedloga je 17. lipnja 2016. Nakon primitka prijedloga Predsjedništvo Suda časti HOK-a napraviti će konačni prijedlog za imenovanje sudaca i članova Predsjedništva te ga uputiti nadležnim tijelima HOK-a na odlučivanje. Postupak imenovanja treba biti okončan do listopada 2016.

Sud časti HOK-a nezavisno je tijelo Komore koje samostalno djeluje od 2000.godine sa zadaćom jačanja ugleda hrvatskih obrtnika i zaštite potrošača te kao nedržavni sud sudi članicama HOK-a radi povreda trgovačkih i poslovnih običaja u obavljanju obrta, povreda obveza prema učenicima na naukovanju, povreda prava članova Komore, statuta i drugih akata Komore i područnih obrtničkih komora te udruženja obrtnika i dr. U svom radu Sud časti HOK-a riješio je oko 3000 predmeta svojih članova te je pred Sudom časti HOK-a sklopljeno oko 300 nagodbi. Prosječno trajanje postupaka pred Sudom časti HOK-a od 2013. u svim vrstama postupaka je 78 dana.