Obveze i sankcije po novom Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

utorak, 03.05.2016. 11:21

Kao obveza implementacije EU direktive 2013/11/EU i provođenja Uredbe br. 524/2013 u Saboru je 5. svibnja ove godine u prvom čitanju konačni prijedlog Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (ZARPS).

Iako Hrvatska obrtnička komora već više od dva desetljeća rješava potrošačke sporove pred svojim Sudom časti, prvo temeljem Zakona o obrtu te od 2007. i Zakona o zaštiti potrošača (u daljnjem tekstu ZZP), ovo je prvi zakon koji uređuje isključivo rješavanje potrošačkih sporova u Hrvatskoj.

Do sada su obveze trgovaca koje su se odnosile na  rješavanje sporova obrtnika i potrošača bile utvrđene uglavnom u ZZP (npr. obveza isticanja obavijesti o načinu podnošenja prigovora čl. 10 stavak 3. te obveza odgovora na prigovor potrošača u roku od 15 dana, čl. 10 stavak 5. ZZP uz predviđene sankcije u čl. 138 u vidu  novčane kazne  u iznosu od 5,000 do 15,000 kuna .

Novi Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova koji je u postupku donošenja u hrvatskom Saboru , utvrđuje i nove obveze, kako to zahtjeva spomenuto EU zakonodavstvo.

Tako npr., novim Zakonom je u čl.22 stavak 1. utvrđena obveza trgovca da obavijesti potrošače ukoliko je obvezan rješavati potrošačke sporove putem tijela za ARPS  te je u čl. 31 predviđena sankcija– novčana kazna od 2,000 do 5,000 kuna za nepoštivanje obveza iz čl. 22. Također,  čl. 22 stavkom 4. utvrđena je obveza trgovca, da u slučaju kada se određeni spor ne može riješiti putem pisanog prigovora kojeg potrošač upućuje trgovcu, trgovac je u odgovoru na pisani prigovor dužan dati potrošaču obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka uz pisanu izjavu o mogućnostima pokretanja postupka pred navedenim tijelima za ARPS te o tome hoće li se upustiti u postupak pred nekima od njih. Za nepoštivanje tih obveza predviđene su i sankcije od 2,000 do 5,000 kuna čl. 31 konačnog prijedloga zakona.

S obzirom da će se zakon primjenjivati u roku od 15 dana, od dana donošenja, Hrvatska obrtnička komora, odnosno njen Sud časti i Centar za mirenje, pripremaju se za njegovu primjenu već sad, prije samog usvajanja u Saboru. Ubrzo nakon donošenja Zakona svim članovima komore osigurat će se sve potrebne informacije te će se po potrebi organizirati i edukacija, kako bi se obrtnici upoznali sa svojim obvezama i tako izbjegli moguće sankcije.