Alternativno rješavanje sporova u HOK-u - osvrt na 2016. godinu

srijeda, 11.01.2017. 14:02

Prošla 2016 godina je u gotovo dva desetljeća djelovanja Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u, dva komorska tijela za alternativno rješavanje sporova obrtnika, nova izuzetno značajna prekretnica u radu.

Prva je bila 2000.godine kada je započeo samostalan rad komorskog Suda časti izvan zajedničkog Suda časti sa HGK, te zatim 2004.godine kada je pri Komori odmah nakon donošenja prvog hrvatskog Zakona o mirenju 2004. godine osnovan naš Centar za mirenje kao usluga u za rješavanju poslovnih sporova članova Komore. Iste 2004. godine HOK je inicirao i kreirao najveći nacionalni projekt za razvoj medijacije u Hrvatskoj pod nazivom Phare 2005 „Jačanje mirenja kao alternative sudskom rješavanju sporova“ kroz koji smo povezali pravosuđe i gospodarstvo.

U 2007.godini je donesen drugi po redu hrvatski Zakon o zaštiti potrošača te su Sud časti HOK-a i Centar za mirenje pri HOK-u određeni kao ovlaštena tijela za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova (uz tijela HGK i HUP-a).

Sljedeća je 2010.godina, izuzetno važna godina u razvoju ARS-a u HOK-u, ali slobodni smo reći i u Hrvatskoj jer smo te godine organizirali našu prvu međunarodnu konferenciju pod nazivom „Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom“, koja se redovno održava jednom godišnje, ponovno naglašavajući važnost efikasne uprave i pravosuđa za razvoj gospodarstva.

U prethodnoj 2016. godini, možda i najznačajnijoj od 2000. godine i početka samostalnog djelovanja Suda časti,donesen je, kao implementacija europske direktive, prvi hrvatski Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16) kojim će se Hrvatska priključiti ostalim državama EU sa svojim notificiranim tijelima za ARPS. Očekujemo da će oba komorska tijela za ARS, i Sud časti i Centar za mirenje, proći kako nacionalni tako i postupak notifikacije Europske komisije. Sukladno odredbama EU direktive kao i EU Uredbe o on line rješavanju potrošačkih sporova, očekujemo značajan razvoj on line rješavanja potrošačkih (možda i drugih vrsta) sporova te kao najvažniji benefit, promociju alternativnog (izvansudskog rješavanja) svih sporova.

Unatoč postojanju (na temelju ocjena naših korisnika, usuđujemo se reci kvalitetnih) institucionalnih ARS tijela u Hrvatskoj na području rješavanja potrošačkih sporova kao što je komorski Sud časti te Centra za mirenje, korištenje ovih brzih, jednostavnijih i jeftinijih načina rješavanja sporova nije dovoljno prepoznato od korisnika. Zato je promocija mirenja (medijacije) kao i npr. ARPS-a izuzetno važna. Zadovoljni smo što možemo reći da je tajnica komorskog Suda časti i Centra za mirenje, gđa. Suzana Kolesar dobila priznanje  Hrvatske udruge za mirenje kao promotor mirenja u 2016.g.

U ovoj 2017.godini pred nama su na ovom području novi izazovi, na koje ćemo, uz suradnju naših članova i djelatnika komorskog sustava znati kao i do sada uspješno odgovoriti, u interesu svih obrtnika i potrošača-korisnika obrtničkih proizvoda i usluga.

Poveznice:

Sud časti Hrvatske obrtničke komore

Centar za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori

Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16)