Obrtništvo u brojkama

Elektronsko izdanje statističkih informacija «Obrtništvo u brojkama» predstavlja skup podataka o aktivnim obrtima po stanju, obavljanju, vrsti obrta; zatim podaci o vlasnicima /ortacima po vrsti vlasnika; pogonima u obrtima, evidentiranim djelatnostima u obrtima; obrtnicima i zaposlenicima u obrtu – osiguranicima Mirovinskog osiguranja, korisnicima mirovina; obrazovanju za obrtnička zanimanja sa prikazom upisa učenika u programe obrtničkih zanimanja, stručnoj osposobljenosti, majstorskim ispitima.

Statističke informacije izlaze jedanput godišnje.