Gospodarska kretanja – odabrani pokazatelji

Gospodarska kretanja – odabrani pokazatelji sustavno se prate od 2005. godine, te se mjesečno objavljuju na web stranicama Hrvatske obrtničke komore. Od 2011. godine Gospodarska kretanja – odabrani pokazatelji objavljivati će se na web stranicama Hrvatske obrtničke komore kvartalno.

Svi prikazani podaci u Gospodarskim kretanjima preuzeti su od Državnog zavoda za statistiku te čine sljedeće podatke: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom; Indeksi potrošačkih cijena; Zaposleni po djelatnostima.