Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova
  • Centar za mirenje
  • Rjesavanje potrosackih sporova

Podnošenje prijedloga za mirenje

Podnošenje prijedloga za mirenjePrijedlog Centru za mirenje moguće je podnijeti:

  •  poštom
  • osobno
  • elektroničkom poštom 

ONLINE OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA MIRENJE

Prijedlog za mirenje može se podnijeti na hrvatskom i engleskom jeziku, dok se postupak pred Centrom za mirenje vodi na hrvatskom jeziku.

MirenjePredlagatelj mirenja ovlašćuje Centar da kontaktira njegovog odvjetnika, kao i protustranku te da prijedlog uputi protustranci radi pokretanja postupka mirenja.

Postupak mirenja započinje prihvatom prijedloga za provođenje postupka mirenja, osim ako je za sporove u kojima postoji obveza pokretanja postupka mirenja propisano ili ugovoreno drugačije. (čl. 6. st 2. Zakona o mirenju).

Ako prijedlog za mirenje ne želite podnijeti putem online obrasca, možete isprintati i ispuniti obrazac u word formatu te ga poslati na adresu Centra. Preuzimanja