Završeni izbori za tijela Udruženja obrtnika

ponedjeljak, 24.09.2018. 10:58

KRAPINA - U Krapinsko-zagorskoj županiji završeni su izbori za tijela udruženja obrtnika, za mandatno razdoblje 2018.-2022.

Konstituirajuća sjednica Skupštine Udruženja obrtnika Bedekovčina za mandatno razdoblje 2018.-2022. godine. održana je 1. rujna 2018. godine.

Konstituiran je novi saziv Skupštine od 21 člana: Vesna Mitrečić, Ivan Jaković, Damir Stanić, Zdenka Meštrović, Anita Ana Bačani, Vlado Franc, Stjepan Kotarski, Antun Blazinić, Anica Sys, Zdravko Mlakar, Tomislav Omerza, Davor Franc, Dragutin Jurčec, Zlatko Ban, Mladen Herceg, Eduard Roškar, Goran Košutić, Stjepan Hrvoj, Mirjan Sedak Benčić, Marija Horvat i Ivan Vidiček.

Jednoglasnom odlukom za predsjednika Udruženja obrtnika Bedekovčina u mandatnom razoblju 2018.-2022. izabran je Stjepan Kotraski, vlasnik obrta Instalacije - trgovina „PLINOTEHNIKA „. Obrt ima od 1995. godine.

Stjepan Kotarski je od 2010. godine predsjednik Ceha uslužnih obrta, član Upravnog odbora i član Skupštine Udruženja, a od 2015. godine predsjednik Udruženja obrtnika Bedekovčina. Član Upravnog odbora i Skupštine OKKZŽ od 2015. godine te član Ceha uslužnog obrta u mandatu 2010.-2014.

Na dužnost potpredsjednika Udruženja obrtnika Bedekovčina izabran je Dragutin Jurčec.

Verificirani su mandati članovima Upravnog odbora koje predlažu Cehovi: Vesna Mitrečić, Anita Ana Bačani, Zdenka Meštrović, Zdravko Mlakar, Vlado Franc, Dragutin Jurčec i Damir Stanić, te članovi po prijedlogu predsjednika: Zlatko Ban i Zdenko Mihalinec.

Za članove Nadzornog odbora imenovani su: Davor Franc, Zdravko Celjak i Zlatko Sente.

Izabran je i predstavnik u Skupštinu OKKZŽ:  Stjepan Kotarski.

Novoizabrani predsjednik Udruženja obrtnika Bedekovčina Stjepan Kotarski, zahvalio je svima na ukazanom povjerenju i podršci. Pozvao je članove da se još aktivnije uključe u rad Udruženja.

Sjednici Skupštine nazočio je potpredsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije Tomica Jurinjak. Čestitao je predsjedniku Stjepanu Kotarskom na dužnosti predsjednika  kao i ostalim članovima Udruženja koji su izabrani na svoje dužnosti za mandatno razdoblje 2018. – 2022. godina.

Udruženje obrtnika općine Krapinske Toplice održalo je svoju 1. konstituirajuću sjednicu  na kojoj su imenovani članovi u tijela UOO Krapinske Toplice za mandatno razdoblje 2018.-2022.

Za predsjednika UOO Krapinske Toplice imenovan je u drugom mandatu Mirko Blažičević, dok je potpredsjednik UOO Krapinske Toplice Dario Filipaj.

Članovi koji su imenovani u Upravni odbor UOO Krapinske Toplice su Dario Filiaj, Dammar Tampa, Dark Matkun, Sanja Horvat, Ivanka Veček, Božica Blažičević i Miljenko Filipčić.

Skupština 2018 Krapinske Toplice

U Skupštinu UOO Krapinske Toplice imenovani su: Mladen Šoštarko, Davor Halapir, Mladen Očić, Mladen Antolić, Igor Kerep, Božidar  Ljubej, Dario Filipaj, Damir Tumpa, Darko Matkun, Sanja Horvat, Ivanka Veček, Božica Blažičević, Miljenko Filipčić, i Mirko Blažičević Vjekoslav Filipaj.

Članovima Nadzornog odbora imenovani su Vjekoslav Filipaj, Mladen Šoštarko i Božidar Ljubej.

 Konstituirajuća sjednica Skupštine Udruženja obrtnika Sveti Križ Začretje za mandatno razdoblje 2018.-2022. godine održana je 11. rujna 2018. godine.

Konstituiran je novi saziv Skupštine od 21 člana u sastavu: Krešimir Ivan Rajačić, Franjo Sente, Robert Sirovec, Darko Mišak, Ivan Đurkin-Benkotić, Mladen Sinković, Karolina Šimag,  Stjepan Tkalčević, Ivica Roginić, Marko Jelenić,  Miljenko Jug, Petar Sente, Ivan Sever, Franjo Piljek, Siniša Kantolić, Mario Kvež, Zlatko Bakliža, Mijana Hanžek, Božica Đurkin, Rikard Majerić i Siniša Klicar.

Jednoglasnom odlukom za predsjednika Udruženja obrtnika Sveti Križ Začretje u mandatnom razdoblju 2018.-2022. izabran je Ivica Roginić,  vlasnik obrta STIV –elektroinstalacije i građenje.

Na dužnost potpredsjednika Udruženja obrtnika Sveti Križ Začretje  u mandatu 2018.-2022. izabran je Krešimir Ivan Rajačić.

Za  članove Upravnog odbora u mandatu  2018.-2022. imenovani su: Krešimir Ivan Rajačić, Dubravka Mišak Skočaj, Franjo Sente, Robert Sirovec, Darko Mišak, Ivan Đurkin-Benkotić, Mladen Sinković, Karolina Šimag i Stjepan Tkalčević.

Za članove Nadzornog odbora imenovani su: Marko Jelenić, Dragutin Šćuric i Miljenko Jug.

Za predstavnika u Skupštinu Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije imenovan je Franjo Sente.

Novoizabrani predsjednik Udruženja obrtnika Sveti Križ Začretje Ivica Roginić, zahvalio je svima na ukazanom povjerenju i podršci.

Sjednici Skupštine prisustvovao je i predsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije Davor Pleško. Čestitao je predsjedniku Ivici Roginiću na dužnosti predsjednika  kao i ostalim članovima Udruženja koji su izabrani na svoje dužnosti za mandatno razdoblje 2018. – 2022. godina.

Na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 10. rujna 2018.godine Skupština Udruženja obrtnika grada Zaboka jednoglasno je donijela Odluku kojom je  Miro Čarzavec, vlasnik obrta ČARŽAVEC, obrt za završne radove, proizvodnju i trgovinu iz Velikog Trgovišća, imenovan za predsjednika Udruženja obrtnika grada Zaboka u mandatu 2018.- 2022.godine.

Na navedenoj sjednici Skupština Udruženja jednoglasno je donijela Odluku kojom je Mario Očić vlasnik obrta OČIĆ - zavarivanje, obrada metala i trgovina iz Zaboka, Martinišće 50, imenovan za potpredsjednika Udruženja obrtnika grada Zaboka u mandatu 2018.-2022.godine.

Za članove Upravnog odbora /mandat 2018.-2022. imenovani su :

Renata Šćukanec Hopinski, Robert Črnjević, Mario Mak, Mario Posavec, Darko Dominko, Mario Očić, Deak Robert, Bekina Damir i Zdenko Gojšić.

Za članove Nadzornog odbora /mandat 2018.-2022./  imenovani su:

Marija Helena Hrastinski, Franjo Turk i Ivan Lojna.

Za predstavnike Udruženja u Skupštini Obrtničke komore Krapinsko zagorske županije /mandat 2018.-2022. imenovani su: Davor Pleško, Mario Očić i Tomislav Mihelić.

Članovi Skupštine Udruženja obrtnika grada Zaboka /mandat 2018.-2022. su:

Renatica Videk, Jasmina Gorički Očić, Davor Pleško, Ivan Lojna, Hrvoj Vrančić, Mario Mak, Perica Fanjkutić, Franjo Turk, Tomislav Mihelić, Stjepan Šivalec, Mario Očić, Andrija Hršak, Tomislav Vrhovec, Tihomir Vrabec, Mladen Vrančić Lež, Renato Fiorencis, Željko Poštek, Mario Posavec, Dragutin Škreblin i Senka Repovečki.

 

17. rujna održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Udruženja obrtnika grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj za mandatno razdoblje 2018.-2022. godine. Na sjednici je Konstituiran novi saziv Skupštine od 19 članova u sastavu: Tomica Jurinjak, Sandra Šimunić, Željko Šalković, Tomislav Horvat, Darko Bolfek, Damir Čuček, Dejan Krkalo, Vladimir Vidović, Ivan Peperko, Branko Šimunić, Slaven Svečnjak, Milan Frljužec, Mario Petek, Jagoda Špiljak, Ljubomir Marjanović, Mirko Kuhar, Zvonko Semenić, Silvija Vinceljak i Krunoslav Katalenić.

Jednoglasnom odlukom za predsjednika Udruženja obrtnika grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj u mandatnom razdoblju 2018.-2022. izabran je Vladimir Vidović.  Na dužnost potpredsjednika Udruženja obrtnika grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj u mandatu 2018.-2022.  izabran je Tomica Jurinjak. Za  članove Upravnog odbora u mandatu  2018.-2022. imenovani su: Mario Kiseljak, Tomica Jurinjak, Liljana Cvrtila, Robert Horvat, Mario Petek, Damir Čuček, Željko Šalković, Milan Frljužec i Tomislav Horvat.

Za članove Nadzornog odbora imenovani su: Silvija Sirovec, Mirko Kuhar i Slaven Svečnjak. Za predstavnike u Skupštinu Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije imenovani su Damir Čuček, Mario Kiseljak, Mario Petek i Tomica Jurinjak.. Novoizabrani predsjednik Udruženja obrtnika grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj  Vladimir Vidović zahvalio je svima na ukazanom povjerenju i podršci.

Sjednici Skupštine nazočio je i potpredsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije Darko Varga. Čestitao je predsjedniku Vladimiru Vidoviću na dužnosti predsjednika  kao i ostalim članovima Udruženja koji su izabrani na svoje dužnosti za mandatno razdoblje 2018. – 2022. godina.

 

Skupština UO Zlatar

19.  rujna 2018. Udruženje obrtnika Zlatar održalo Konstituirajuću sjednicu Skupštine na kojoj su imenovani članovi u tijela Udruženja za mandatno razdoblje 2018. – 2022.

Konstituiranjem Skupštine, započeo  je rad novog saziva u sastavu:  Martina Kulfa, Božek Androić, Darko Varga, Ivan Štahan  Zlatko Varga, Silvia-Ana Sviben, Hrvoje Horvat, Zvonko Sedak-Benčić, Darko Rogina, Višnja Loparić, Smiljana Krajnik, Marijan Jembrih. Stjepan Adanić, Zdravko Domitran i Ivica Krpelnik.

Jednoglasnom Odlukom za predsjednika Udruženja u novom mandatu imenovan je Darko Varga, koji se zahvalio na ukazanom povjerenju i podršci, te je naglasio da će raditi za dobrobit Udruženja i obrtništva uz potporu ostalih članova,  a za potpredsjednika Udruženja jednoglasno je imenovan je Hrvoje Horvat.

Na navedenoj sjednici Skupštine Udruženja imenovani su članovi Upravnog odbora u sastavu Siniša Klancir, Dražen Maček, Martina Kotolenko, Višnja Loparić, Smiljana Krajnik, Marijen Jembrih i  Ivica Vidović, izabrani su  i članovi  Nadzornog odbora Udruženja  Silvia – Ana Sviben, Zdravko Domitran i Stjepan Adanić, a za predstavnike u Skupštini Obrtničke komore Krapinsko zagorske županije, mandatno razdoblje 2018. – 2022. izabrani  su Višnja Loparić, Darko Varga i Ivan Štahan.

Sjednici je prisustvovao potpredsjednik Obrtničke komore Krapinsko zagorske županije Tomica Jurinjak, iskoristio je  priliku da čestita predsjedniku Udruženja, Darku Vargi, na izabranoj dužnosti,  kao i  novoizabranim članovima u tijelima Udruženja te im je poželio uspješan rad u novom mandatu.