Vlasnici obrta za čuvanje djece sastali se s gradonačelnikom

ponedjeljak, 10.12.2018. 10:44

KOPRIVNICA - U Gradu Koprivnica, 4. prosinca, održan je sastanak s vlasnicima obrta za čuvanje djece s područja Koprivnice i gradonačelnikom Mišelom Jakšićem, zamjenicom gradonačelnika Melitom Samoborec i resornom pročelnicom Anom Mlinarić.

Uz vlasnike 8 obrta za čuvanje djeca sastanku je nazočila i tajnica Udruženja obrtnika Koprivnica Jasmina Markota. Zamjenica gradonačelnika Melita Samoborec i pročelnica Ana Mlinarić osvrnule su se u uvodu na neka događanja i neprimjene izjave na društvenim mrežama i u medijima koja su prethodila zadnjoj sjednici Gradskog vijeća u Gradu Koprivnica.

Naime, prihvaćena na Gradskom vijeću, sporna Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice bila je detaljno razmatrana i objašnjena od strane predstavnika Grada.

Obrtnici su se složili s time da Grad ima pravo u skladu sa svojim strategijama u resoru odgoja i obrazovanja predškolske djece odrediti načine na koji će sufinancirati obrtnike koji se bave čuvanjem djece. Razjašnjena je razlika između čuvanja djece kako ju je predvidio Zakon o dadiljama i  svim zakonskim propisima u odgoju i obrazovanju predškolske djece koju vrtići moraju zadovoljiti i koji su pod ingerencijom Grada.

Zamjenica gradonačelnika Melita Samoborec iznijela je podatke o visini i načinu financiranja takvih obrta u susjednim gradovima regije iz kojih je bilo vidljivo da su obrtnici u Koprivnici ipak u boljem položaju jer iznosi u proračunu koji se usmjeravaju u privatni sektor u drugim gradovima nisu ni blizu iznosu od 1.150.000,00 kn koliko je za tu svrhu planirano u proračunu Grada Koprivnice. Gradu Koprivnica je u interesu da dadilje funkcioniraju jer mogu prihvatiti djecu za koju nema mjesta u vrtićima, no ipak je prioritet uputiti djecu u vrtiće naročito nakon njihove treće godine života pa zato je i donesena odluka da tek nakon što roditelj pokuša upisati dijete u dva vrtića može ostvariti sufinanciranje cijene čuvanja u obrtu za čuvanje djece. Iz navedenog razloga je i smanjeno sufinanciranje djece sa navršene tri godine jer se želi tu djecu usmjeravati u vrtiće, a jasličku dob u obrte.

Nema diskriminacije i neustavnosti jer roditelju nije zabranjeno upisati dijete u obrt za čuvanje djece već se samo neće sufinancirati iznos  cijene čuvanja ukoliko se ne zadovolje uvjeti iz spomenute nove Odluke.

Pročelnica Ana Mlinarić također smatra da prostora ima i za vrtiće i za obrte barem prema sadašnjim podacima o broju djece u gradu . Zna se da jedna dio roditelja ipak još upućuje djecu kod „ilegalnih dadilja“ tako da možda ima prostora i za nove obrte za čuvanje djece ( spominje se najava otvaranja još dva  nova obrta).

Od strane obrtnika izneseni su i neki prigovori na sadašnja zakonska rješenja koja su određena Zakonom o dadiljama iz 2013.

Tajnica Udruženja obrtnika Koprivnica Jasmina Markota zahvalila je Gradu što ipak stimulira rad obrtnika u toj djelatnosti jer po broju takvih obrta Koprivnica je prva u Hrvatskoj. Pozvala je obrtnike da se ubuduće prije javne reakcije na bilo koju pojavu konzultiraju i sastanu u svom Udruženju i tek nakon razmatranja problema daju zajedničko priopćenje za medije kako bi se  izbjegli nesporazumi i neželjene situacije. Isto tako predložila je sastanak na kojem bi se razmotrila sadašnja zakonska rješenja i predložile neka izmjene.

Na kraju je i gradonačelnik Mišel Jakšić izrazio zadovoljstvo postignutim dogovorom.

Dogovoreno je da se svi opet sastanu i sa ravnateljima vrtića kako bi se dogovorio način na koji će se provoditi nova Odluka.