Veliki interes obrtnika za seminar o smanjenju porezne obveze i drugih troškova poslovanja

petak, 07.12.2018. 14:40

ZADAR - Na inicijativu Ceha intelektualnih usluga, Udruženje obrtnika Zadar organiziralo je besplatni seminar na temu Kako smanjiti porezne obveze i druge troškove poslovanja obrta za svoje članove obrtnike.

Seminar je održan u petak, 7. prosinca 2018. godine u prostorijama COIN coworkinga, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati. Predavač na seminaru bila je Đurđica Mostarčić, savjetnica za financije te ujedno i predsjednica Sekcije računovođa pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Seminar na ovu temu Udruženje obrtnika organizira prvi put u namjeri da svojim članovima omogući da na što dostupniji i jednostavniji način dođu do važnih informacija vezanih za porezne obveze i troškove koji se javljaju u njihovom poslovanju.

Na seminaru su obrađene sljedeće teme:

 • Isplate neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada (troškovi prijevoza, dnevnice, prigodne nagrade, potpore, stipendije, naknada u slučaju smrti i dr.)
 • Putni nalozi – obračun i pokrivanje troškova;
 • Korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe i korištenje poslovnog automobila u privatne svrhe
 • Troškovi reprezentacije  (priznati troškovi poslovnih poklona i radne odjeće)
 • Donacije
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) – kada se odlučiti za ulazak u PDV 
 • Obračun plaće
 • Oslobođenje od plaćanja doprinosa na zdravstveno osiguranje (za mlade do 30 godina)
 • Državni poticaji na dobrovoljnu mirovinsku štednju
 • Državna potpora za obrazovanje – olakšica za edukaciju radnika
 • Ugovor o djelu i autorski ugovor – kada se mogu koristiti?
 • Paušalni obrt uz drugi posao (puno/nepuno radno vrijeme)
 • Pozajmice fizičke osobe obrtu i pozajmice obrta fizičkoj osobi
 • Zakup poslovnog prostora od fizičke osobe
 • Inventura, manjkovi, opraštanje dugova
 • Amortizacija dugotrajne imovine 

Kvaliteti seminara značajno je pridonijela interaktivna metoda predavanja koja je omogućila uključivanje u raspravu svih sudionika.

Broj zainteresiranih sudionika bio je velik te je na seminaru prisustvovalo preko 90 sudionika.

Upravo zahvaljujući navedenom, Udruženje obrtnika Zadar nastavit će s organizacijom ovakvih i sličnih seminara za koje članovi iskažu interes.