Udruženje obrtnika Split nastoji ukinuti nepotrebne obrasce u računovodstvu

utorak, 25.04.2017. 14:11

SPLIT - Sjednica Odbora Sekcije za računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje Udruženja obrtnika Split, potaknuta peticijom koju potpisuje zainteresirana javnost čiji se sadržaj odnosi na ukidanje nepotrebnih obrazaca, održala je svoju sjednicu 27. ožujka. 

Već idućeg dana održana je i sjednica Ceha za intelektualne usluge gospodarskog karaktera Udruženja obrtnika Split unutar kojeg djeluje gore navedena Sekcija, a na kojem se jedna od točaka dnevnog reda odnosila upravo na prethodno utvrđene zaključke Sekcije.

Sekcija i Ceh bili su mišljenja da su zahtjevi izneseni u peticiji od zajedničkog interesa za sve obrtnike koji se bave ovom djelatnošću i vrlo slični našim već iznesenim zahtjevima u veljači 2016.g., te da bi stoga bila potrebna reakcija i od nas, kao obrtničke matične kuće, a sa njihovim prijedlozima i zahtjevima složio se i naš Upravni odbor.

Stoga je donesena odluka da se sastavi molba koja bi se kroz naš komorski sustav proslijedila Ministarstvu financija Republike Hrvatske, sa sljedećim istaknutim prijedlozima i zahtjevima:

-ukinuti obrazac PD-IPO

-ukinuti obrazac OPZ-STAT-1

-ukinuti SNU obrazac. Doprinosi se zadužuju JOPPD obrascem, a kamate bi trebala Porezna uprava zatvarati sama po redoslijedu i dospijeću,

-ukinuti podnošenje JOPPD obrasca za obrtnike obveznike poreza na dohodak. JOPPD obrazac za obrtnike je dodatan posao za knjigovođe i gomilanje papira. Zaduženje doprinosa trebala  bi (kao i dosad) provesti  Porezna uprava sistemski  putem rješenja na početku godine,

-ukinuti likvidatora za kontrolu vjerodostojnosti isprava.

-produžiti rok za predaju PDV obrazaca do kraja mjeseca za protekli mjesec, te vratiti obrazac PDV-K.

Smatra se da je zbog gore opisanih obveza postalo nemoguće baviti stvarnim poslom jer se radi nepotrebnog gomilanja papira u vidu niza obrazaca produljuje vrijeme rada potrebno za svakog klijenta te se gubi bit obavljanja njihove djelatnosti. Knjigovođe, odnosno, računovođe, na ovaj način moraju biti pravnici ili administratori, a stručnost u svezi obavljanja sadržaja ovog posla, postaje sporedna djelatnost.

Nadalje, smatra se potrebnom i ukupna racionalizacija podataka koji se moraju dostavljati Poreznoj upravi. Naime, u praksi se često traži dostava istih podataka više puta, što bi se s obzirom na današnju tehnologiju i mogućnosti pribave podataka iz računalnog sustava svakako moglo eliminirati, ili barem reducirati na najmanju moguću mjeru.