Udruženje obrtnika Hvar pokrenulo web stranicu

ponedjeljak, 10.03.2008. 17:29

HVAR - Udruženje obrtnika otoka Hvara predstavlja svoju novu web stranicu na adresi www.obrtnici-hvar.hr, s dizajnom usklađenim sa web stranicom Obrtničke komore www.hok.hr