U ogulinskom udruženju održana prezentacija jedinstvenog sustava stipendiranja

ponedjeljak, 10.03.2008. 14:51

OGULIN - Program stipendiranja za Karlovačku županiju predstavili su direktor Centra za poduzetništvo Karlovačke županije Vladimir Skolan i voditelj projekta, Hrvoje Magličić.

Prema predstavljenom projektu poslodavac financira buduće djelatnike sa 50 posto, a grad, odnosno općine i županija ostalih 50 posto. Prema tome, stipendije za srednjoškolce će iznositi 800,00 kn mjesečno, a za studente 1.400,00 kn. Grad Ogulin je u svom financijskom planu za 2008.g. osigurao potrebna sredstva za financiranje.