Stipendije za deficitarna obrtnička zanimanja

petak, 08.09.2017. 9:16

ČAKOVEC - Obavještavamo Vas da Obrtnička komora Međimurja i ove godine nastavlja s projektom stipendiranja učenika za deficitarna obrtnička zvanja. 

Projekt već tradicionalno financijski podupiru Međimurska županija i Grad Čakovec koji zajedno s Gradom Prelogom, Gradom Mursko Središće i Općinom Orehovica osigurava sredstva za dodjelu stipendija određenom broju učenika koji se jave na natječaj s prebivalištem na njihovom području.
Svi koji se žele natjecati za stipendiju moraju ispunjavati sve uvjete i dostaviti svu dokumentaciju koja se traži prema natječaju koji je zajedno s obrascima objavljen na www.obrtnicka-komora-medjimurja.hr .

Prijavnice s kompletnom dokumentacijom treba dostaviti u Obrtničku komoru Međimurja, 40000 Čakovec, I.G.Kovačića 4, najkasnije do 21. rujna 2017. godine.