Seminar za poljoprivrednike

srijeda, 12.03.2008. 10:43

VARAŽDIN - Obrtnička komora Varaždinske županije je sa Agencijom za razvoj Varaždinske županije (AZRA ), 7. ožujka organizirala predavanje za obrtnike poljoprivrednike Varaždinske županije za dodjelu sredstava iz SAPARD programa za Mjeru 1. i Mjeru 2.

Predavanje je održala Mihaela Pancer, dipl. ing. agr. iz Regionalne razvojne agencije Međimurja -REDEA d.o.o., a o programima poticaja u poljoprivredi Varaždinske županije govorila je Jasna Vresk, stručni suradnik za poljoprivredu. Predavanju je u prostorijama Varaždinske županije prisustvovalo preko trideset zainteresiranih obrtnika-poljoprivrednika za dobivanje sredstava Europske unije za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.