Seminar za građevinare

utorak, 11.03.2008. 17:35

VARAŽDIN - I Obrtnička komora Varaždin održala je za svoje članove seminar za građevinare i one koji se bave završnim radovima u građevinarstvu.

Prezentaciju o uvjetima za dobivanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, održao je šef Odjela za organizcaiju rada cehova HOK-a Ivica Štambuk. Seminaru su prisustvovali obrtnici iz udruženja Ludbrega, Novi Marof, Ivanec i Varaždin.