Prezentacija o novom Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja

petak, 15.02.2008. 12:42

SAMOBOR - Grad Samobor ima cca 300 gospodarskih subjekata (obrtnika ili trgovačkih društava) u oblasti građevinarstva. Kako će se na iste od 1. travnja ove godine primijeniti Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, ukazala se potreba prezentiranja i praktičnog prikaza primjene navedenog Pravilnika.

Organizator prezentacije i rasprave bilo je Udruženje obrtnika Samobor i Sveta Nedjelja i Poduzetnički centar Samobor d.o.o.
Prezentacija je održana u četvrtak, 14. veljače 2008. u Bregani, a odazvalo se oko 120 poduzetnika. Održao ju je Šef Odjela za organizaciju rada cehova Hrvatske obrtničke komore, Ivica Štambuk sa ciljem upoznavanja poduzetnika sa područja građenja o zakonskim uvjetima licenciranja.
Pravilnik je objavljen 3. kolovoza 2006. godine, stupio je na snagu 1. listopada 2006. a rok za prilagodbu je 1. travanj 2008. Navedenim Pravilnikom postavljen je uvjet licenciranja za radove na građevinskim objektima većim od 400 kvadratnih metara. Predstavljen je način dobivanja suglasnosti ovisno o vrsti radova, cijena licence, trajanje licence, načini postizanja stručne osposobljenosti, načini i mogućnosti udruživanja za konkretne poslove putom sklopljenog ugovora, ovjerenog kod javnog bilježnika, potrebni dokazi o podmirenju obveza po osnovu javnih davanja, dokazi o ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti kao i drugi uvjeti za dobivanje licence.
Predsjednik Saveza obrtničkih zadruga, g. Esad Agić, predstavio je poduzete mjere, kojima bi se udruživanjem graditelja u zadruge, formalno – pravno postigli uvjeti za dobivanje licence, obzirom da isto prema Pravilniku nije moguće. U tom cilju, Savez je podnio zahtjev i mišljenje Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Očekuje pozitivan ishod i mogućnost dobivanja licence putem Zadruge u najskorije vrijeme. U raspravi koja je slijedila iza prezentacije, postavljenim pitanjima i prijedlozima, vidno je da će primjena navedenog Pravilnika izazvati dosta velike ne poteškoće gospodarstvenim subjektima, te da istima predstoji obveza stvaranja uvjeta za licenciranje, odnosno zapošljavanje kvalificirane radne snage prema postavljenim kriterijima. Očekuje se i od Zakonodavca da uvažavajući prilike u hrvatskom gospodarstvu do primjene Pravilnika postavi liberalnije uvjete.