Prezentacija mjera aktivne politike zapošljavanja

srijeda, 21.02.2018. 14:12

KRAPINA - Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije skreće pažnju članstvu na prezentaciju mjera aktivne politike zapošljavanja za 2018. godinu pod nazivom „Od mjere do karijere“, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Krapina.

Novih devet mjera aktivne politike zapošljavanja zamijenile su one koje su bile aktivne do kraja 2017. godine.

Različitim financijskim subvencijama i programima obrazovanja i usavršavanja omogućite zapošljavanje novih radnika, dodatnu edukaciju, očuvanje radnog mjesta ili uključivanje u programe javnih radova. Za paket mjera  „Od mjere do karijere“  ukupno je na raspolaganju 1,6 milijardi kuna.

Na prezentaciji će se moći saznati koje mjere se mogu koristiti i pod kojim uvjetima, kolika financijska sredstva se mogu ostvariti, koju dokumentaciju treba prikupiti te koje su obveze poslodavca i radnika.

Prezentacija „Od mjere do karijere“ održat će se u srijedu, 28. veljače u dva termina, u prostoru Male dvorane Pučkog otvorenog učilišta Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13, Krapina.

 

1.termin: 9,00 - 10,00 - prezentacija za poslodavce iz privatnog sektora

2.termin: 10,30 - 11,30 - prezentacija za jedinice lokalne samouprave i javni sektor

 

Zainteresirani svoje sudjelovanje mogu prijaviti najkasnije do 27. veljače 2018. Godine, Tanji Frljužec, na broj telefona 049/382252 ili 049/382264, ili na e-mail: tanja.frljuzec@hzz.hr.