Predstavljene novosti u zaštiti na radu

srijeda, 20.02.2008. 12:23

KOPRIVNICA - Kao i svake godine, Udruženje obrtnika Koprivnica i "Zagrebinspekt" organizirali su polovicom veljače jednodnevni seminar, koji je imao za cilj približiti poslodavcima zaštitu na radu te ih obavijestiti o novostima u zakonodavstvu.

Poseban naglasak stavljen je na građevinarstvo, koje po statistikama ima najviše ozljeda na radu.Veliki dio građevinara s ovog područja obavio je zakonski uvjetovane elaborate procjene opasnosti radnih mjesta, no prema Zakonu o zaštiti na radu, potrebna je redovita revizija tih elaborata, pa su pozvani da se jave ovlaštenoj tvrtki za zaštitu na radu.
Na seminaru su bili i vlasnici knjigovodstvenih servisa, kako bi informacije mogli prenijeti svojim klijentima, ali i kako bi se upoznali sa novim obvezama za poslodavce čiji zaposlenici rade na računalu više od 4 sata dnevno. Naime, i za ta radna mjesta potrebno je obaviti procjenu opasnosti.
Stručnjaci zaštite na radu prezentirali su opasnosti i zaštitu od tih opasnosti za rad na računalima, iz čega je bilo vidljivo da rad na računalu uzrokuje mnoga profesionalna oboljenja.

Nakon seminara slijedi organiziranje grupa poslodavaca koji će pohađati obuku iz zaštite na radu u prostorijama Udruženja tijekom mjeseca ožujka.