Podjela majstorskih diploma

utorak, 11.07.2017. 14:10

KARLOVAC - U velikoj dvorani Obrtničkog centra u Karlovcu danas su promovirana 53 nova majstora, u 15 zanimanja – autolakirer (2), automehaničar (8), elektroinstalater (8), elektromehaničar (1), frizer (11), kozmetičar (3), krojač ženske odjeće (1),  kuhar (3), mesar (5), natkonobar (2), pekar (1), pediker (1), stolar (1), vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije (4) i zidar (2).

Radi se o majstorskim kandidatima koji su ispite položili u jesenskom roku 2016. i proljetnom roku 2017. godine. Zbog velikog broja formiranih komisija za majstorske ispite, u oba roka je u Obrtničkoj komori Karlovačke županije majstorski ispit polagao i  položio veliki broj  kandidata iz drugih županija – Grada Zagreba i  Zagrebačke županije, Primorsko – goranske županije, Splitsko – dalmatinske županije, Zadarske i Ličko – senjske županije.