Početak primjene Zakona o zdravstvenom osiguranju Zaštite zdravlja na radu

srijeda, 23.01.2008. 15:26

OSIJEK - Navedenim Zakonom uređuje se sustav obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, nositelj obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, opseg prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava osoba osiguranih po toj osnovi, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja, kao i prava i obveze nositelja obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, uključujući i prava i obveze ugovornih subjekata nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu.

Skraćeno, radnici koji su zaposleni kod obrtnika i sam obrtnik, ako rade na poslovima sa posebnim uvjetima neće moći ostvarivati prava iz zdravstvene zaštite u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti, ako ne postupe po odredbama navedenog Zakona.
Stoga su poslodavci – obrtnici obvezni u najkraćem roku ispuniti zakonsku obvezu i odabrati svoga doktora specijalista medicine rada, te o tome obavijestiti svoje radnike. Ukoliko to ne učine oni i njihovi radnici u slučaju bolovanja zbog ozljede na radu neće moći ostvarivati pravo na liječenje niti primanje naknada za vrijeme spriječenosti za rad uslijed povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

Nesposobnost za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti utvrđuje doktor medicine rada i o tome obavještava radnikovog izabranog liječnika. Stoga upozoravamo i molimo obrtnike da prema ovom obrascu prijave postupe i isti dostave nadležnoj ordinaciji medicine rada. Rok za prijavu je do kraja veljače 2008.godine. Udruženje obrtnika Osijek daje uputu prema nadležnom ordinacijama medicine rada,
a to su:
MEDICINA RADA ŠOŠ MAIDA dr.spec.medicine rada, ordinacija Osijek, Prolaz Josipa Leovića 4 (031) 372 277
MEDICINA RADA DR.TERZIĆ - DR.HOFFERT, specijalistička ordinacija Osijek, Adama Reisnera 34B (031) 206 668
DOM ZDRAVLJA OSIJEK Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV 6 (031) 225 302

Obrazac hitno popunite i pošaljite, odnosno popunite ga g au jednoj od ordinacija medicine rada za koju ste se opredjelili.

Cijela vijest se može pročitati na web stranici Udruženja obrtnika Osijek pod linkom : http://www.uoos.hr/2008/pocetak-primjene-zakona-o-zdravstvenom-osiguranju-zastite-zdravlja-na-radu/