OK Šibensko-kninske županije potpisala ugovor sa OTP bankom

petak, 29.02.2008. 15:06

ŠIBENIK - Obrtnička komora Šibensko - kninske županije potpisala je sa OTP bankom 22. veljače 2008. godine Ugovor o poslovnoj suradnji o odobravanju hipotekarnih kredita obrtnicima.

Hipotekarni kredit može se koristiti za kupnju, izgradnju, uređenje, rekonstrukciju, dogradnju i proširenje nekretnine/poslovnog prostora, za podmirenje obveza prema dobavljačima i za ulaganje u strojeve, alate i opremu.

Kamatna stopa ovisi o izabranom modelu financiranja, a najniža je 7,19 posto. Najmanji iznos kredita je 5.000 eura, a najviši 150.000 eura, s rokom otplate od 3 do 10 godina. Korisnici kredita mogu biti samo registrirani obrtnici, članovi Obrtničke komore Šibensko - kninske županije, koji uredno podmiruju komorski doprinos.

Kontakt:
OBRTNIČKA KOMORA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
22000 ŠIBENIK, Ulica Stjepana Radića 77 a
Telefon: 022 311 715
Telefaks: 022 336 641
e-mail: ok.sibenik@hok.hr