Održana sjednica Upravnog odbora

četvrtak, 13.04.2017. 15:28

KOPRIVNICA - U ponedjeljak, 10. travnja održana je 11. sjednica UO Udruženja obrtnika Koprivnica na kojoj je razmatrano Izvješće o financijskom poslovanju za 2016. godinu koje je pozitivno (višak prihoda 354 kn).

Izglasana je Odluka o zapošljavanju na neodređeno vrijeme Andreje Radotić koja je do sada bila u programu SOR a u Udruženju, jer obzirom da je povećan doprinos za komORSKI doprinos UO smatra da se sada može zaposliti još jedna osoba kako bi članovi imali bolju uslugu, a sa jednom osobom je to teško. Nova zaposlenica bavit će se najviše izradom zahtjeva za kredit i poslovnim planovima pa je zato i izglasan Cjenik tih usluga koji je najpovoljniji u Županiji. Očekuje se i odobrenje jednog EU projekta koji je Udruženje prijavilo pa će i oko toga biti više aktivnosti.

Odobreno je i angažiranje još jedne osobe u program SOR-a. Ove godine odlučeno je da se više uloži u obnovu zgrade Doma obrtnika pa su odobreni i neki troškovi u tu svrhu. Udruženje je dobilo neke nove zakupce u zgradi no još su dva poslovna prostora slobodna.

Za sljedeću sjednicu tajnica će pripremiti prijedlog aktivnosti za obilježavanje 50. obljetnice Udruženja.