Održana redovna izvještajna Skupština Udruženja obrtnika Zadar

srijeda, 19.04.2017. 15:11

ZADAR - Godišnja izvještajna sjednica Skupštine Udruženja obrtnika Zadar održana je 12. travnja u prostorijama Udruženja. 

Održana redovna izvještajna Skupština Udruženja obrtnika Zadar

Sjednica Skupštine započela je uručenjem zahvalnice Milenku Begiću, dugogodišnjem aktivnom obrtniku i članu komorskog sustava, od nedavno umirovljenom obrtniku. Zahvalnica mu je dodijeljena za doprinos razvoju autotaksi struke kroz aktivan rad unutar komorskog sustava na lokalnoj i nacionalnoj razini. Milenko Begić je kroz svoj dugogodišnji obrtnički staž, uz uspješno vođenje obrta, zastupao prvenstveno interese autoaksi struke na lokalnoj razini, a ujedno je bio i član Skupštine Udruženja. Osim na lokalnoj razini Milenko Begić zalagao se za unapređenje ove struke i na nacionalnoj razini kao predsjednik Sekcije taksi prijevoza pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Na ovoj Skupštini usvojeno je Izvješće o radu za 2016. godinu, Nadzorni odbor Udruženja podnio je izvješće o svom radu Skupštini, nakon čega je usvojen i Godišnji obračun Udruženja za 2016. godinu.  

Skupštinom Udruženja predsjedao je Predsjednik Udruženja Mladen Malta, koji je za početak dao riječ Tajnici Udruženja da, po uzoru na praksu Hrvatske obrtničke komore, prezentira aktivnosti Udruženja u razdoblju između dviju sjednica Skupštine. Nadalje, Predsjednik je prisutnim članovima prezentirao prijedlog Izvješća o radu za 2016. godinu, uz pomoć djelatnica Stručne službe Udruženja. Prezentirani su statistički podaci o zadarskom obrtništvu u 2016. godini, od kojih neke dajemo u nastavku. Broj ukupno registriranih obrta koji pripadaju Udruženju obrtnika Zadar na dan 31.12.2016. godine iznosio je 3.153. Nakon 2006. godine, kada je zabilježen najveći broj članova Udruženja – 4.059 obrta,  broj obrta je s godinama postupno padao. Trend opadanja broja obrta nastavio se sve do prošle godine 2016. Nakon desetogodišnjeg trenda opadanja broja obrta u 2016. godini bilježi se porast broja obrta za 12. Od ukupnog broja 60% članstva Udruženja registrirano je na području Grada Zadra i to 1.879 obrta, nakon kojega sa po 3% članstva slijede Vir, Starigrad, Bibinje, Sali, Nin, Preko i Sukošan. Od ukupnog broja registriranih obrta koje pokriva Udruženje obrtnika Zadar, njih 14,6% je registrirano sa sjedištem na otocima, sa 11 obrta više nego prethodne godine. Najveći broj obrta registriran je na otoku Ugljanu.

Od ukupnog broja obrta njih 17% je registrirano kao sezonski obrt. Muškarci su vlasnici kod 68% obrta, a žene kod 32% obrta.

Nadalje je prezentiran rad tijela Udruženja u protekloj godini – Skupštine, Upravnog odbora,  Nadzornog odbora i Predsjednika Udruženja, s posebnim osvrtom na suradnju s predstavnicima jedinica lokalne samouprave.

Djelatnice Stručne službe su prezentirale projekte i manifestacije u čijoj provedbi i organizaciji je Udruženje sudjelovalo u 2016. godini, od kojih je najvažnija već tradicionalna manifestacija Udruženja 9. Festival vjenčanja, koji je u 2017. godini proslavio i jubilarnu 10. godinu održavanja. Ukratko su predstavljene edukacije i seminari organizirani od strane Udruženja obrtnika Zadar, za potrebe obrtnika, te usluge stručne službe koje su na raspolaganju članovima.

Skupština1

Tajnica Udruženja posebno je prezentirala rad COIN coworking prostora u vlasništvu Udruženja obrtnika Zadar, na adresi Put Murvice 16, koji trenutno posluje sukladno sklopljenom Partnerskom sporazumu između Udruženja, Grada Zadra, Zadra Nove, HGK Županijske komore Zadar. Tijekom 2016. godine COIN je ugostio 100-tinjak korisnika, od kojih na dnevnoj bazi njih 15-tak koristi COIN  kao svoj poslovni prostor. Za korištenje ovog prostora na raspolaganju je paleta COIN paketa i usluga, kod kojih je bitno za istaknuti pogodnost za članove Udruženja obrtnika Zadar – 50% popusta na sve usluge i pakate, budući je Udruženje vlasnik ovog poslovnog prostora. Tijekom protekle godine u COIN-u su održana i brojna događanja, edukacije, seminari i radionice te drugi eventi s ciljem privlačenja novih korisnika.

Članovi Skupštine su na ovoj sjednici prihvatili i Godišnji obračun Udruženja za 2016. godinu, a sukladno Izvješću Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Udruženja u 2016. godini, kojeg je ukratko prezentirala novoizabrana Predsjednica Nadzornog odbora Vesna Parić. Udruženje je u protekloj godini ostvarilo prihode u ukupnom iznosu od 1.203.640,52 kn, od čega se 925.839,32 kn odnosi na temeljni prihod Udruženja od komorskog doprinosa.  Rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 884.511,02 kn, što je na koncu godine rezultiralo viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 319.129,47 kn.

Na kraju sjednice članovima se obratio Stjepan Knežević, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore i član Skupštine Udruženja, koji je naglasio neke od bitnijih aktivnosti koje trenutno provodi Hrvatska obrtnička komora za svoje članove na nacionalnoj razini. Također je izvijestio članove Skupštine kako je Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec, zbog sudjelovanja u predizbornoj kampanji na lokalnim izborima kao kandidat za župana Krapinsko-zagorske županije, donio odluku o prijenosu svojih ovlasti na potpredsjednika HOK-a Davora Pleška od 10. travnja do 10. lipnja 2017.