Obrtničko učilište Pouka i Crveni križ provode edukacije volontera

petak, 06.10.2017. 14:27

KOPRIVNICA - Obrtničko učilište Pouka i Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica sklopili su ugovor o organizaciji i provedbi edukacija u sklopu projekta „Volimo volontiranje“. 

Projekt je odobren u okviru natječaja „Podrška organizatorima volontiranja za unapređenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“, financiranih u sklopu Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta „Volimo volontiranje“ je povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje.

Obrtničko učilište Pouka tijekom provedbe projekta organizirat će i provoditi edukacije kojima će se educirati ciljane skupine volontera, kako bi im se približilo volonterstvo.

Edukacije  će se  provoditi od studenog 2017. godine do svibnja 2018. , a obuhvatit će sljedeće teme:

  1. Menadžment volontera prema jedinstvenom nacionalnom kurikulumu
  2. Kompetencije stečene volontiranjem- kako ih pratiti i ocjenjivati
  3. Razvoj programa volontiranja učenika
  4. Razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina volontera
  5. Volonteri- prava i obveze, zakon, etički kodeks, pravilnik o volontiranju
  6. Okrugli stol- Kako privući i zadržati volontere

Obrtničkom učilištu Pouka ovo je još jedan od značajnijih uspjeha ove godine.