Nastavak suradnje slovenskih i hrvatskih poduzetnika

četvrtak, 20.12.2007. 11:32

VARAŽDIN - U varaždinskom hotelu «Turist» 25. siječnja 2008. godine održat će se kooperacijski sastanak u sklopu projekta ICE – Internacionalizacija prekograničnog poslovanja.

Pozvani su poduzeća i obrtnici iz pograničnog pojasa Slovenije i Hrvatske, a sastanak je namijenjen svima koji su zainteresirani za internacionalizaciju poslovanja i poslovnu suradnju sa slovenskim poduzetnicima u sektorima: energetika i gradnja, prerada drveta, prerada metala, prerada plastičnih masa, prehrambeni sektor te sektor ugostiteljstvo i turizam. Poduzetnicima koji se prijave za kooperacijski sastanak, na temelju definirane suradnje, omogućit će se poslovni sastanak sa 2-3 slovenska poduzetnika odgovarajućih interesa. Projektom «Internacionalizacija prekograničnog poduzetništva – ICE» koji Varaždinska županija od 1. lipnja 2007. provodi u okviru INERREG IIIA Neighbourhood Programme Slovenia/Hungary/Croatia 2004-2006 želi se unaprijediti tijek informacija, razmjenu znanja, ponuditi nove mogućnosti za poslovanje te olakšati traženje poslovnih partnera srednjim i malim poduzetnicima i obrtnicima u području slovensko-hrvatske granice. Vrijednost projekta iznosi 101.460,00 EUR, od čega je Varaždinska županija osigurala 26% sredstava dok sukladno pravilima natječaja, EU kroz ugovor sa Središnjom jedinicom za financiranje i ugovaranje pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske financira preostalih 74% vrijednosti projekta. Projektni ured otvoren je u prostorijama AZRA – Agencije za razvoj Varaždinske Županije, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin. Zainteresirani za sastanak mogu se javiti Jeleni Zrinski Berger na telefon 042 492 429 ili 091 390 5333, odnosno e-mail; jzrinski@azra.hr