Kroz projekt „Učenjem do posla“ do (novog) zanimanja

petak, 17.08.2018. 12:24

Koprivničko Obrtničko učilište „Pouka“ provodi programe obrazovanja u okviru projekta „Učenjem do posla“.

Početkom kolovoza, nakon odslušanih 150 sati teorijske nastave i vježbi te odrađenih 50 sati praktične nastave, 9 polaznika programa usavršavanja za montere solarno toplovodnih sustava uspješno je položilo završni ispit te steklo Uvjerenje o usavršavanju za poslove montera solarno toplovodnih sustava.

Ovaj je program proveden u okviru projekta „Učenjem do posla“ iz kojeg su bili pokriveni svi troškovi provedbe te je za polaznike bio u potpunosti besplatan. Iz projekta su financirani i putni troškovi za polaznike iz udaljenijih mjesta, troškovi zaštitne odjeće i opreme, osiguranje polaznika na praktičnoj nastavi, a nabavljena je i nova oprema za provedbu praktične nastave i vježbi u praktikumu Obrtničkog učilišta Pouka.

U nastavku provedbe ovog projekta Pouka provodi i program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju tesar.
Program se također u potpunosti financira iz projekta te je besplatan za sve polaznike.

10 polaznika će nakon završetka nastave polagati završne provjere te dobiti uvjerenja o osposobljavanju.

Ukupno trajanje programa je 200 sati (od čega stručno-teorijska nastava:45 sati, vježbe: 5 sati i praktična nastava: 150 sati).

Teorijska nastava  započela je 01.kolovoza, nakon čega slijedi praktična nastava koja će se odraditi u svakodnevnom radnom procesu u poduzećima koja se bave tesarskim radovima.

 Obrtničko učilište „Pouka“ provest će još i obrazovni program za zanimanje elektrozavarivač koji će za polaznike također biti besplatan.