Jamstveni fond - županijska garancija za poduzetničke kredite

ponedjeljak, 18.02.2008. 13:29

ČAKOVEC - Početkom ove godine u provedbu je krenuo projekt “Regionalni jamstveni instrumenti”, koji ima za cilj unapređenje oblika financiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz jamstva na županijskoj razini.

Jamstveni fond čine sredstva Međimurske županije i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, a biti će korištena kao depozit na temelju kojeg će se jamčiti za poduzetničke kredite poslovnih banka.
Projekt provodi REDEA , kod koje se i preuzima obrazac zahtjeva za jamstvom. Jamstva će se izdavati u visini od 70 posto od glavnice kredita za poduzetnike početnike (koji posluju manje od 36 mjeseci na dan podnošenja zahtjeva) te 50 posto od glavnice kredita za ostale poduzetnike, a maksimalni iznos izdanog jamstva ne može biti viši od 200.000 kuna.
Za svaki zahtjev odluku o izdavanju jamstva donosit će Povjerenstvo za odobrenje jamstava, a prioritet će imati proizvodne djelatnosti, programi i projekti ulaganja u nove tehnologije, izvoz, novo zapošljavanje te turistički programi. Naknada za izdana jamstva određena je u visini od 0,8 posto od iznosa jamstva.

Detaljnije informacije saznajte na tel.: 040/ 374 090, e-mail: redea@ck.t-com.hr ili osobno u REDEA-i, R. Boškovića 2, Čakovec.